Vodíkové projekty loni narostly ve světě o více než 35 %

Agentura Hydrogen Council společně s konzultační společností McKinsey & Company vydala nový report s názvem Hydrogen Insights 2023 December Update, který popisuje vývoj v rámci globální vodíkové ekonomiky.

Zdroj: Wien Energie

Bod zlomu

Podle zprávy má vodík klíčovou úlohu v dekarbonizaci náročných odvětví, umožňuje efektivní přenos energie do oblastí s omezenými zdroji a podporuje vytváření čistého a odolného energetického systému.

Proces implementace vodíku se nachází v bodě zlomu, kde na jedné straně převažují pozitivní faktory, jako je rostoucí a postupně se rozvíjející projektový zásobník a podpůrné regulační opatření pro dekarbonizaci. Na straně druhé se však objevují výzvy v podobě nárůstu nákladů, zpoždění realizace projektů, nejistoty v oblasti regulace a vyšších finančních nákladů.

Klíčové postavení Evropy

Evropa si udržuje vedoucí pozici v celkovém projektovém portfoliu s více než 190 miliardami USD v oznámených investicích. Avšak pouze 7 % oznámených investic do produkce obnovitelného vodíku prošlo konečným rozhodnutím (FID). V Evropě tato čísla činí 4 % (8 miliard USD), v Severní Americe 15 % (10 miliard USD) a v Číně 35 % (12 miliard USD).

Vodíkové projekty v globálním měřítku představují roční kapacitu produkce obnovitelného vodíku ve výši 45 Mt do roku 2030, přičemž na konci října 2023 již více než 3 Mt ročně prošlo konečným investičním rozhodnutím.

12 GW kapacity elektrolyzérů

Yoshinori Kanehana, předseda představenstva společnosti Kawasaki Heavy Industries Ltd. a místopředseda Hydrogen Council, uvedl: „Nejnovější údaje naznačují, že obnovitelný vodík směřuje neustále vpřed, avšak k dosažení našich cílů je klíčová spolupráce. Pro realizaci více než 1 400 globálně ohlášených projektů na výrobu obnovitelného vodíku a s tím spojených ročních dodávek ve výši 45 milionů tun do roku 2030 budou nezbytné dělat ambiciózní společné kroky ze strany soukromého a veřejného sektoru.“

I přes stále výrazný růst je nezbytné zvýšit počet oznámených projektů a urychlit vývoj těch stávajících. K tomu, aby svět včas dosáhl cesty dekarbonizace, je nezbytné zajistit pro vodíkové projekty dodatečných 430 miliard USD.

„Je slibné vidět, že se projekty obnovitelného vodíku vyvíjejí v různých světových oblastech, a že 12 GW kapacity elektrolyzérů je ve fází projektové přípravy. Avšak musíme dále stavět na tomto momentu, pokud má vodík splnit svou roli při podpoře energetické přechodové fáze. Toho lze dosáhnout správnými regulačními rámci a spoluprací v celém hodnotovém řetězci vodíku,“ konstatuje Sanjiv Lamba, CEO společnosti Linde a místopředseda Hydrogen Council.

Z reportu Hydrogen Insights 2023 vyplývá, že změny v prostředí vodíkového hospodářství probíhají v náročnějším makroekonomickém kontextu. Zvýšené kapitálové náklady, náklady na EPC (součet nákladů na infrastrukturu a nákladů na pořízení projektu) a vyšší náklady na obnovitelnou energii přispěly ke zvýšení nákladů na výrobu obnovitelného vodíku.

Pokles investičních nákladů

Očekávané náklady na výrobu obnovitelného vodíku tak stouply o 30-65 %, což má za následek ceny ve výši 4,5-6,5 USD/kg. Tuto skutečnost potvrdil Bernd Heid, vedoucí partner v McKinsey & Company.

Hydrogen Council však dlouhodobě předpokládá, že náklady na výrobu obnovitelného vodíku se sníží na rozmezí 2,5-4 USD/kg. Nejefektivnější pákou pro redukci kapitálových výdajů a celkových nákladů na obnovitelný vodík je údajné snížení nákladů na elektrolyzéry až o 70 % do roku 2050.

Nicméně, k dosažení plné optimalizace kapitálových výdajů na výrobu obnovitelného vodíku, je nezbytné přijmout dodatečná opatření, včetně standardizace projektů. I když se očekává, že náklady klesnou o 45 % do roku 2030, v reportu je také uvedeno, že aktivní optimalizace projektů může snížit náklady ještě o dalších 25 %.