Vídeň: Bez solární elektrárny na střeše to už nepůjde?

Zdroj: Wikipedia

Zdroj: Wikipedia

Konec fosilní energetiky

 

V Rakousku v současnosti vyrábí „fosilní elektřinu“ 12 plynových a ropných elektráren. Jejich podíl na energetickém mixu země stále dosahuje až 25 %. Nicméně, nová vládní koalice ve Vídni má v plánu ukončit do roku 2030 užívání všech fosilních paliv pro výrobu energie a dosáhnout tak uhlíkové neutrality.

 

Poslední z rakouských uhelných elektráren Mellach poblíž města Štýrský Hradec definitivně ukončila svůj provoz na konci dubna. Rakousko se tak stalo již osmým státem Evropské unie, který od spalování uhlí na výrobu elektřiny zcela upustil. Jedná se přitom o významný krok směrem k ochraně životního prostředí. Uhlí je totiž hlavním zdrojem emisí skleníkových plynů vznikajících činností člověka, jež způsobují nechtěné změny klimatu.

 

Rakouská vláda chce navíc do roku 2030 ukončit veškerou výrobu energie z fosilních paliv a kompletně ji nahradit energií vyrobenou z obnovitelných zdrojů.

 

Bez fotovoltaiky na střeše to ve Vídni nepůjde

 

Jako první město v Rakousku se Vídeň pochlubila záměrem stavět povinně solární elektrárny na své rezidenční budovy. Tato povinnost již platí pro všechny veřejné budovy. Pokud návrh nového předpisu brzy schválí vídeňská radnice, pak povinnost střešní fotovoltaiky se bude týkat všech nových budov ve městě.

 

Povinnost instalace střešní solární elektrárny již uplatňuje v USA město San Francisco nebo v Kanadě město Toronto. V Evropě o podobném záměru diskutují některá města v Německu, ale dosud to nebylo legislativně upraveno.

 

Ve Vídni bude brzy platit nová městská vyhláška, která stanoví pro nové rezidenční budovy povinnost instalace 1 kWp solárních panelů na 300 m2 plochy. Jedinou výjimkou pro nesplnění této povinnosti budou buď technické nebo ekonomické důvody na straně majitele nemovitosti.
V takovém případě musí instalovat majitel ve své budově ve Vídni jiný systém s využitím obnovitelného zdroje. Pokud ani toto není možné, tak své důvody musí majitel nemovitosti důkladně doložit příslušného stavebnímu úřadu.

 

„Vítáme rozhodnutí města Vídeň, které jako první v Rakousku přišlo s tímto návrhem na povinnou instalaci střešní fotovoltaické elektrárny pro rezidenční budovy. Je to důležitý krok k dosažení klimatických závazků naší země. Nyní nastal čas tuto povinnost rozšířit do dalších měst,“ říká Herbert Paierl, předseda představenstva Rakouské fotovoltaické asociace (PVA).

 

Velké solární ambice

 

Na počátku roku nová Rakouská vláda představila ambiciózní plán na dosažení klimatické neutrality do roku 2040. Jeho součástí je vybudování jednoho milionů nových střešních fotovoltaických instalací do roku 2030.

 

Nová klimatická strategie v Rakousku bude žádoucí v zemi postavit až 15 GW nových solárních elektráren do roku 2030. Podle nedávno představené studie hnutí Greenpeace by tak v solárním průmyslu mohlo vzniknout až 200 000 pracovních míst.

 

Pro dosažení cíle 15 GW instalované kapacity ve fotovoltaice se bude muset změnit zákon o podpoře OZE a také snížit byrokratické překážky pro rozvoj branže. Kromě střešních a pozemních instalacích bude také nutné stavět nové fotovoltaické elektrárny na vodní hladině a využít tak potenciál místních jezer a přehrad.