Více než přes 40 procent firem hodlá investovat v Česku do vlastní fotovoltaiky

Podle průzkumu společnosti Raiffeisen – Leasing si fotovoltaiku nově plánuje pořídit přes 40 procent firem a 27 procent z těch, které ji už mají, ji chce ještě rozšířit. Jako hlavní účel firmy uvádějí pokrytí vlastní spotřeby (77 procent), prodej přebytků do sítě (31 procent) a nabíjení elektromobilů (15 procent). Více než polovina respondentů by fotovoltaiku financovala z vlastních zdrojů v kombinaci s dotací, třetina by volila cestu úvěru s dotací, 13 procent chce využít výhradně vlastní zdroje.

 

Investice do solárů láká

Čtyřicet dva procent firem oslovených v průzkumu společnosti Raiffeisen – Leasing má v plánu pořídit si vlastní fotovoltaickou elektrárnu. Odpověděly tak hlavně firmy z oblasti zemědělství a lesnictví, z dopravy a logistiky a také ze stavebního průmyslu a developmentu. Dvacet sedm procent firem, které už vlastní fotovoltaiku mají, plánují její kapacitu ještě dále rozšířit. Jde hlavně o firmy z oblasti těžebního průmyslu a zpracování surovin.

Hlavními důvody, proč si firmy chtějí fotovoltaiku pořizovat nebo ji rozšiřovat, jsou: vlastní spotřeba (77 procent), prodej přebytků do sítě (31 procent) a nabíjení elektromobilů (15 procent).

„Firmy reagují na energetickou krizi, a snaží se být nezávislé na vnějších dodavatelích energií. Pro majitele menších fotovoltaických elektráren je navíc od nového roku prodej přebytků jednodušší a výhodnější, a to díky novele vyhlášky o Pravidlech trhu s elektřinou. Doba návratnosti se tak může zkrátit,“ komentuje Přemysl Beneš, obchodní ředitel společnosti Raiffeisen – Leasing.

Vlastní finance, dotace a úvěr

Nejčastěji by firmy fotovoltaiku financovaly z vlastních zdrojů společně s dotací. Odpovědělo tak 58 procent respondentů. Cestou úvěru s dotací by šlo 32 procent oslovených firem a 13 procent by čerpalo pouze z vlastních zdrojů.

„Našim klientům rozhodně doporučujeme čerpat dotaci z Národního plánu obnovy, opravdu se to vyplatí. Žádat o dotaci může v podstatě každý podnikatel, je vyplácena zpětně na základě schválené žádosti a jejím předpokladem je plné předfinancování výdajů, ať už z vlastních zdrojů, nebo úvěru. Naše klienty umíme dovést krok po kroku k úspěšnému čerpání této dotace. Současně poskytujeme samotné financování fotovoltaiky,“ říká Přemysl Beneš.