V síti EG.D loni přibylo více než 27 000 nových fotovoltaických elektráren

Počet i výkon nově instalovaných fotovoltaických elektráren (FVE) vzrostl loni na trojnásobek v síti společnosti EG.D, člena skupiny E.ON. Celkem tak loni na jihu Moravy, v jižních Čechách, na Vysočině a v částech Zlínského a Olomouckého kraje přibylo na 27 300 nových FVE s instalovaným výkonem zhruba 330 MW.

Zdroj: E.ON

Boom malých zdrojů

Na 80 % celkového instalovaného výkonu v síti EG.D tvoří zdroje s menším výkonem na hladině nízkého napětí, zbytek pak výrobny připojované na hladině vysokého a velmi vysokého napětí. Počet žádostí o připojení fotovoltaických elektráren do sítě naopak meziročně mírně poklesl. Bateriové úložiště mělo 94 % z celkového počtu instalovaných zařízeních.

„Obrovský zájem o připojování FVE, který nastal v roce 2022 a který se posléze logicky přenesl i do uplynulého roku 2023, před nás postavil řadu výzev, se kterými jsme se museli vypořádat. V uplynulém roce jsme museli zvládnout nejen obrovské množství žádostí o připojení fotovoltaik do sítě, ale také jsme museli zajistit i samotné finální zprovoznění už instalovaných výroben. Během roku výrazně zkrátit všechny procesy a více než 27 000 spuštěných fotovoltaických zdrojů je pak důkazem toho, že jsme to zvládli,“ říká Pavel Čada, místopředseda představenstva společnosti EG.D.

Většina z celkového počtu instalací se týkala hladiny nízkého napětí, hlavně tedy menších domácích elektráren. Jen pro srovnání. V roce 2022 přibylo do sítě EG.D zhruba 11 000 FVE o celkovém instalovaném výkonu 103 MW. 

Vysoký zájem o soláry

Společnost EG.D se také musela vypořádat s vysokými počty žádostí o připojení obnovitelných zdrojů do sítě, které druhý rok po sobě překonaly hranici 30 000.

Za celý loňský rok přijali pracovníci EG.D přes 31 000 žádostí o připojení do sítě. Oproti roku 2022 se jednalo o mírný pokles zhruba o 6 000 žádostí. Většina z těchto žádostí se opět týkala menších FVE s výkonem do 10 kW. Na hladině nízkého napětí pak EG.D evidovala i zhruba 6 600 žádostí o připojení elektráren s větším výkonem než 10 kW.

„Vedle toho evidujeme i zvýšený zájem o bezpřetokové elektrárny, kterých jsme jen letos do sítě připojili na 3 000,“ doplňuje Libor Kolář, vedoucí Rozvoje a koncepce sítě společnosti EG.D.

Za roky 2021 a 2022 to přitom bylo dohromady 800 bezpřetokových zdrojů. Právě bezpřetokové elektrárny jsou vhodným řešením v oblastech, kde je z důvodu enormního zájmu aktuálně vyčerpaná kapacita sítě pro další připojování. V případě, že v lokalitě dojde k posílení sítě, mohou si pak zákazníci o přetoky do sítě zažádat.

Společnost EG.D během roku 2023 nezrychlila jen proces vyřízení žádosti o připojení do sítě, ale i proces finálního zprovoznění a připojení výrobny k elektrické síti, popřípadě navýšení výkonů už stávajících fotovoltaických zdrojů. Během roku provedli pracovníci společnosti více než 34 500 servisních zakázek, z nichž zhruba 12 % bylo neúspěšných, kdy se kvůli nesplnění připojovacích podmínek ze strany zákazníků museli pracovníci EG.D na místa opakovaně vracet.