V Lotyšsku vzniká továrna na zelený vodík

V lotyšském přístavním městě Ventspils vznikne továrna na zelený vodík, která by se měla stát základnou pro klastr obnovitelné energie. Otevírají se tím nové příležitosti ve výzkumu, ale i využití tohoto alternativního energetického zdroje.

Zdroj: Wikipedia

Nová surovina

Projekt odstartoval uzavřením smlouvy mezi společností PurpleGreen Energy C a Ventspils Freeport o udělení stavebního práva na pozemek o rozloze 10 hektarů.

Začíná proces hloubkového výzkumu, jehož výsledky ukáží, jak by měl tento projekt v přírodě vypadat. PurpleGreen Energy C vede jednání s mezinárodními společnostmi o odbytištích a vývozu vyrobených produktů a také identifikuje příležitosti pro spolupráci s firmami působícími ve Ventspilsu. Potenciálně by závod také vyráběl produkty využívající zelený vodík jako surovinu.

Vedení Ventspils Freeport rozvíjí klastr obnovitelné energie a výroba zeleného vodíku je v tomto komplexu aktivit jedním z velmi důležitých základních kamenů. Přístavní město Ventspils by mělo mít všechny předpoklady k tomu, aby se stalo budoucím centrem výroby a exportu energie.

Předpokládá se, že projekt bude také důležitým krokem v rozvoji klastru obnovitelné energie v severní části regionu Kurzemsko (Kurzeme), který otevře příležitosti jak pro výzkum, tak pro rozvoj dalších podnikatelských projektů, kde bude využití energie budoucnosti hrát důležitou roli.

Nové průmyslové odvětví

Díky továrně na zelený vodík vznikne v Lotyšsku nové průmyslové odvětví, kde se moderní technologie využívají k výrobě exportních produktů s vysokou přidanou hodnotou. Vzniknou nová pracovní místa, proběhnou rozsáhlé stavby. Zvýší se také tok vývozu nákladu v druhém největším přístavu v zemi, čímž se zvýší přidaná hodnota jak Freeportu Ventspils, tak Lotyšska jako celku.

Výroba zeleného vodíku a dále e-metanolu a zeleného amoniaku hraje klíčovou v zelené energii. Přístav Ventspils vidí obrovské vyhlídky do budoucna jako infrastrukturní objekt, který se integruje do vodíkového ekosystému a přizpůsobuje se rozvoji budoucí vodíkové ekonomiky, včetně exportu vyrobeného vodíku.

Loni se úřad Freeport of Ventspils připojil k Lotyšské vodíkové asociaci a společně s více než 20 zástupci průmyslu, vzdělávacích a vědeckých institucí podepsal memorandum o porozumění s ministerstvem hospodářství s cílem podpořit silný a jednotný vodíkový ekosystém a rozvoj příslušných technologií v Lotyšsku.

Šance pro mezinárodní spolupráci

PurpleGreen je společnost skupiny Aksedo Group, která spojila do týmu více než 20 zkušených profesionálů ve výrobě a prodeji solární, větrné a vodíkové energie. Jedná se o inovativní a zkušenou lotyšskou energetickou společnost, která rozvíjí solární a větrnou energii s celkovou kapacitou více než 1 GW.

Společnost zahájila projekty na výrobu vodíku a jeho sloučenin a také skladování energie s vysokým výkonem.

Projekty PurpleGreen budou spotřebovávat nejen vlastní zelenou elektřinu, ale také solární a větrnou elektřinu vyrobenou jinde v zemi. Společnost úzce spolupracuje s vlastníky pozemků v různých regionech Lotyšska, stejně jako s místními lotyšskými a mezinárodními inženýrskými a projekčními společnostmi, investory, energetickými společnostmi a státními a obecními institucemi odpovědnými za energetiku. Nabízí se tedy prostor i pro zapojení českých firem.

Autorka: Veronika Sidó, ekonomická diplomatka, zastupitelsk úřadm České republiky v Rize (Lotyšsko).