Střídače Fronius Tauro mají unikátní energetickou návratnost

Výsledky analýzy životního cyklu střídače Fronius Tauro hovoří samy za sebe: Přínos pro životní prostředí převyšuje náklady až 52krát a maximálně za 10 měsíců již vyrobil více energie, než se spotřebovalo na jeho výrobu. To jsou jen dva z mnoha vynikajících výsledků analýzy životního cyklu, které ukazují, že projektový střídač Fronius Tauro je „Designed to perform“.

Zdroj: Fronius

Vědecky doložená udržitelnost

Odborníci na udržitelnost ze společnosti Fronius osm měsíců analyzovali životní cyklus projektového střídače Fronius Tauro. Sledovali všechny kroky od nákupu surovin přes výrobu a používání až po likvidaci na konci životního cyklu výrobku.

„Vyhodnotili jsme 960 komponent s 5 050 součástkami, a dokonce jsme díly leptali v kyselině sírové, abychom mohli ještě přesněji určit hmotnost obsažených polovodičů a zlatých součástek,“ působivě popisuje David Schönmayr, vedoucí projektu, R&D Fronius International GmbH.

Celkem 8 400 výsledků bylo následně zkontrolováno renomovaným institutem IZM Fraunhofer v souladu s normami ISO 14040 a 14044. „Jedná se o vědecky prokázanou udržitelnost. Pracujeme na základě faktů, protože chceme vědět, jak si stojíme. Získané výsledky hodláme zapracovat do budoucích výrobků,“ vysvětluje D. Schönmayr.

Také Karsten Schischke z institutu IZM Fraunhofer je přesvědčena o výsledcích: „Ekobilance není samoúčelná, ale slouží k cílené identifikaci možností ke zlepšení životního cyklu. Přesně toho bylo dosaženo analýzou životního cyklu střídače Tauro. Podrobná analýza nejen potvrzuje významný pozitivní přínos fotovoltaických střídačů k ekologické transformaci energetického sektoru, ale také zpracovává stěžejní body pro další potenciál zlepšení z hlediska ochrany klimatu i oběhového hospodářství.“

Ekobilance přináší vynikající výsledky

Výsledky jsou působivé: Doba návratnosti klimatických dopadů (CO2 payback time), tj. doba, po kterou je střídač klimaticky neutrální, se v závislosti na scénáři pohybuje mezi pěti měsíci a dvěma roky. Fronius Tauro dosahuje špičkových hodnot také v oblasti energetické amortizace.

Tento projektový střídač potřebuje méně než jeden rok (0,34 až 0,83 roku), aby vyrobil více energie, než bylo spotřebováno na jeho výrobu. Kromě toho se díky střídači Fronius Tauro ušetří až 223 097 kg CO2-e. To odpovídá až 200 letům mezi Vídní a New Yorkem.

„To je jeden z hlavních rozdílů mezi společností Fronius a ostatními výrobci. Výrazně se odlišujeme zcela transparentní udržitelností výrobků. Jsme průkopníky v oboru, a to jak z hlediska úrovně podrobnosti, tak z hlediska konzistence ekobilance. A chceme systémy s nejlepší uhlíkovou stopou,“ říká Martin Hackl, Global Director Marketing & Sales obchodní jednotky Solar Energy, Fronius International GmbH.

Od použitého recyklovaného materiálu až po opravitelnost

„Naši zákazníci stále častěji požadují výsledky hodnocení životního cyklu. Chtějí vědět, kolik recyklovaného materiálu je v jejich střídači a jak je to s jeho opravitelností,“ prozrazuje Martin Hackl.

Fronius Tauro je zcela a plně opravitelný. Téměř každý díl lze vyměnit, což má navíc pozitivní vliv na životnost. Například když se po deseti letech vymění výkonový díl, jsou emise CO2 do 150 kg.

Naproti tomu u konkurence je nutné vyměnit celý střídač, takže do ovzduší se uvolní mnohonásobně více CO2. Tato jedinečná možnost výměny výkonového dílu je pro zákazníky společnosti Fronius faktorem absolutního komfortu a navíc prospívá životnímu prostředí.