Stát napumpuje miliardy do distribučních sítí kvůli boomu OZE

Boom obnovitelných zdrojů energie (OZE), a to zejména fotovoltaiky, vyžaduje  připojování stále většího počtu nových zdroj do distribučních sítí v Česku. Tento trend znamená obří investice do přenosové a distribuční soustravy.

Zdroj: Amper Meteo

Miliardy do sítí

Podle informací ministerstva průmyslu hodlá stát dotacemi posílit investice do distribučních sítí. V blízké budoucnosti proto provozovatele energetických distribučních sítí v Česku získají nové dotace v hodnotě 6,7 miliardy korun na modernizaci regionálních distribučních soustav.

„Cílem je vytvoření dodatečné kapacity pro připojení obnovitelných zdrojů energie do distribučních sítí a zároveň zmírnit dopady potřebných investic na regulovanou složku ceny elektřiny,“ upřesňuje MPO

V této souvislosti na počátku ledna MPO vyhlásilo novou výzvu na posílení kapacity sítí z Národního plánu obnovy.

Modernizace distribuční soustavy je nedílnou součástí rozvoje obnovitelných zdrojů a modernizace naší energetiky. Tato výzva podpoří investice provozovatelů distribučních sítí a zároveň zmírní navyšování regulované složky ceny elektřiny, ke které právě kvůli investicím do soustavy dochází,“ řekl ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela (STAN).

Navýšení kapacit pro nové OZE

Cílem výzvy je posílení kapacity distribučních soustav a navýšení jejich připojitelného výkonu nejen pro OZE formou konvenčního posílení sítí. Peníze lze použít například na nové vedení, transformovny nebo trafostanice.

Vzhledem k tomu, že provozovatelům bude na dané investice poskytnuta dotace, nebude možné následně u Energetického regulačního úřadu uplatnit zisk z hodnoty investice, což zmírní nárůst regulované složky ceny elektřiny, kterou hradí spotřebitelé,“ uvedl vrchní ředitel sekce energetiky a jaderných zdrojů MPO René Neděla.

O dotaci mohou požádat provozovatelé regionálních distribučních soustav, ke kterým je připojeno více než 90 000 odběrných míst zákazníků. Čas mají do konce letošního roku.

Nové dotace na modernizaci sítí mohou využít také provozovatelé lokálních distribučních sítí (LDS). Připravena je pro ně 1 miliarda korun v rámci dvou dotačních výzev z Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (OP TAK), které bylo ohlášeny na konci prosince 2023.

„Modernizace lokálních distribučních soustav nám pomůže v úsilí rozvíjet českou energetiku. Tyto dvě výzvy podpoří jejich provozovatele při nákupu zařízení omezujících ztráty v distribuční soustavě a pomohou do ní také instalovat chytré prvky, což spotřebitelům dá možnost lépe řídit svou spotřebu elektřiny a tím snižovat své výdaje,“ popisuje ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela.