Solární věž dokáže vyrábět palivo pro letadlo pouze ze vzduchu

Vědecký tým pod vedením Alda Steinfelda, profesora švýcarské polytechnické univerzity ETH v Curychu, pracuje na nové technologii, která by  mohla snížit vliv letectví na přehřívání planety. V rámci svého výzkum vědci zahájili úspěšný provoz plně integrovaného zařízení na výrobu paliva pro letadla ze solární věže v zařízení ve Španělsku.

Zdroj: Synthelion

Solární kerosin

Vědci tento produkt považovali za uhlíkově neutrální palivo, protože při jeho spalování by se mělo uvolnit pouze tolik uhlíkového znečištění, kolik ho proces na počátku přijal. Celý proces fungoval v podstatě takto: Soustava solárních zrcadel „heliostatů“ intenzivně soustřeďovala sluneční světlo na solární věž.

Systém nasával oxid uhličitý a vodu ze vzduchu do solárního reaktoru na věži. Solární reaktor pak využíval koncentrované teplo k rozdělení a smíchání prvků do „syntézního plynu“. Dalším zpracováním se z tohoto plynu stal petrolej.

Během svého testování výzkumníci prokázali svůj koncept pomocí desky parabolického koncentrátoru na budově Curyšské univerzity. Výzkumníci nyní pokračují v rozšiřování, aby ukázali, že tato technologie by nakonec mohla umožnit pohánění letadel. Steinfeld uvedl, že zlepšení leteckého paliva může pomoci snížit významný zdroj znečištění oxidem uhličitým.

„Solární kerosin je plně kompatibilní se stávající infrastrukturou pro skladování, distribuci a konečné použití paliva v leteckých motorech,“ vysvětlil. „Solární kerosin tak může pomoci zvýšit udržitelnost letectví.

Důležitý milník

Steinfeld odhaduje, že větší komerční zařízení na výrobu solárního paliva by mohlo produkovat přibližně 9 milionů galonů (34 milionů litrů) solárního petroleje ročně. Nová technologie by tak mohla přispět k redukci emisí v letectví.

A právě funkční prototyp solární věže může být v této oblasti důležitým milníkem.

„Účinnost přeměny sluneční energie na palivo se musí zvýšit, aby byla tato technologie ekonomicky konkurenceschopná,“ řekl Steinfeld. Vývoj již probíhá. Společnost Synhelion provedla v loňském roce průmyslové testy na stávající solární věži v německém Jülichu.

Jejím cílem je uvést do provozu první zařízení na výrobu solárního paliva v průmyslovém měřítku na světě v tomto nebo příštím roce v Německu a větší komerční zařízení ve Španělsku do roku 2026.