Solární společnost E4U dosáhla v roce 2020 rekordního zisku

Zdroj: Sluneta

Solární stálice české burzy

Společnost E4U se zaměřuje především na výrobu energie z obnovitelných zdrojů. E4U a.s. vznikla v srpnu 2010, její historie však sahá do roku 2006, kdy byla založena společnost SANERGIE a.s., jejíž akcie tvoří základní jmění společnosti E4U a.s. ve výši 239 milionů CZK. Prostřednictvím dceřiné společnosti SANERGIE a.s. v současné době provozuje společnost dva solární parky v oblasti jižní Moravy o celkovém instalovaném výkonu 4,4 MWp.

Akcie společnost E4U tak lze na pražské burze nadále považovat za firmu s nejstabilnější dividendou a vlastně i dividendovým výnosem držícím se, vzhledem k poměrně stabilní ceně titulu, okolo 5 %. Firma nicméně pokračuje v zadržování značné části generovaného zisku.

Od vstupu firmy na pražskou burzu v roce 2011 k žádnému rozšíření či vlastně jakékoliv změně byznysu nedošlo. Hospodaření je tak dlouhodobě primárně ovlivněno množstvím vyrobené elektřiny, tedy závislé na funkčnosti zařízení či také na počasí.

Zisk na novém rekordu

Fotovoltaika firmy prakticky dlouhodobě vykazuje bezporuchovost, loni se podařilo vyrobit téměř 5 046 MWh elektřiny. Meziročně jen nevýrazně více. Přesto jak plyne z níže uvedeného přehledu, se jednalo o čtvrtý nejlepší výsledek.

Tržby z prodeje elektrické elektřiny dle konsolidovaného výsledku tak meziročně vzrostly jen zanedbatelně na 83,65 mil. Kč. Díky však meziročně vyšším finančním výnosům, a naopak nižším finančním nákladům v návaznosti na klesající zadlužení firmy, zisk vzrostl téměř o 4 % na rekordních 40,19 mil. Kč. V přepočtu na každou akcii E4U tedy na rovněž rekordních 16,80 Kč, když o rok dříve to bylo 16,21 Kč.

Z dceřiné SANERGIE představenstvo rozhodlo získat 14,5 mil. Kč, tedy vlastně obvyklou dividendu. Částka prakticky opět potřebná k výplatě zmiňované dividendy dosahuje 5,60 Kč (celkově 13,4 mil. Kč).

Vzhledem k již dříve potvrzené dividendové politice, tak pokračuje zadržování vykázaného účetního zisku. Konsolidovaně ke konci roku 2020 se na účtu nerozděleného zisku nacházelo již 132,75 mil. Kč. Přepočteno na každou akcii E4U přes 55 Kč. Tedy přes polovinu aktuální tržní hodnoty akcií E4U.  

Společnost E4U neplánuje akvizici nových výroben ani prodej stávajících aktiv. Dceřiná společnost SANERGIE a. s. je čistě účelovou společností, cílem společnosti E4U je co nejhospodárnější provoz předmětných výroben v dalších letech.