Solární a větrné elektrárny se v roce 2020 stanou nejlevnějšími zdroji elektřiny

Podle aktuální zprávy  Mezinárodní agentury pro obnovitelnou energii (IRENA) se  elektřina vyráběná z onshore větrných parků a z fotovoltaických elektráren stane v roce 2020 nejlevnějšími zdroje elektřiny. To platí zejména ve srovnání s elektřinou z nových zdrojů spalujících fosilní paliva.

Encavis


Další pokles cen zelené energie

Odborníci z IRENA očekávají další pokles cen elektřiny z obnovitelných zdrojů energie (OZE) v celosvětovém měřítku. Tento pokles cen je podle IRENA způsobený klesajícími cenami technologií využívajících OZE a technologickými zlepšeními.

Studie uvádí, že nově budované onshore větrné parky a fotovoltaické elektrárny budou od roku 2020 konstantně nabízet nižší cenu elektřiny než nové fosilní zdroje, které nebudou finančně podporovány.

Podle očekávání expertů IRENA dosáhla vážená průměrná cena elektřiny v loňském roce u systémů CSP (koncentračních solárních elektráren) meziročního poklesu ve výši o 26 %, u zdrojů spalujících biomasu o 14 %, u fotovoltaických elektráren a onshore větrných parků o 13 % a u offshore větrných parků o 1 %.

80 % nových FVE bude produkovat elektřinu levněji než uhelné elektrárny

Ceny za vyrobenou kWh se již v některých zemích pohybují u FVE v rozmezí 0.03-0.04 USD/kWh. Nejnižší ceny jsou dosahovány v místech s vysokým osvitem a vysokou poptávkou po elektřině. Zejména to platí například v Chile, Mexiku, Peru, Saúdské Arábii a Spojených arabských emirátech.

Studie IRENA  predikuje, že přes 75 % onshore větrných projektů a 80 % velkých FVE které mají být uvedeny do provozu příští rok, počítá s nižšími náklady na vyrobenou kWh než nejlevnější nové uhelné bloky a paroplynové zdroje.

“OZE se stávají  páteří udržitelné energetiky budoucnosti,” říká Generální ředitel IRENA Francesco La Camera. “Musíme urychlit rozvoj OZE tak, abychom naplnili cíle klimatické dohody z Paříže”.