Slovensko: Rozvoj fotovoltiky v roku 2023 prekonal očakávania

Rok 2023 priniesol dlho očakávané oživenie sektora obnoviteľných zdrojov energie (OZE). Vyplýva to z dát, ktoré Slovenskej asociácii fotovoltického priemyslu a OZE (SAPI) poskytli distribučné spoločnosti. Celkový nárast inštalovanej kapacity bol až o 400% vyšší v porovnaní s rokom 2022.

Zdroj: Solargis
Dôležitý míľnik

Ide o dôležitý míľnik v rozvoji fotovoltického trhu, ktorý takmer 10 rokov stagnoval. Podľa údajov regionálnych distribučných spoločností o pripojených elektrárňach v roku 2023 bolo na celom území Slovenska pripojených spolu 21 307 nových obnoviteľných zdrojov s celkovým výkonom 266,9 MW, čo je približne o 200 MW viac, ako bolo pripojených v roku 2022.

Najviac, 11 202 elektrární s celkovým výkonom 107,8 MW sa pripojilo na západnom Slovensku (ide o cca 54 % z počtu inštalácií aj inštalovanej kapacity), nasledovalo stredné Slovensko so 6 028 novými elektrárňami s celkovým výkonom 102,8 MW. Najmenej sa pripájalo na východnom Slovensku, kde pribudlo 4 077 elektrární s výkonom 56,3 MW.

Obrovský záujem domácností a firiem

Najväčší podiel na medziročnom prírastku mali malé fotovoltické rezidenčné zdroje, ktoré predstavovali 92% z celkového počtu inštalácií a 52 % celkového nárastu inštalovanej kapacity.

„Rezidenčné zdroje potvrdili svoju dominanciu na Slovensku a prekvapili aj priemerným výkonom inštalácie, ktorý bol na úrovni 7,06 kW. Masívne prírastky podporili jednak obavy zo zdražovania energií, no veľkú úlohu zohral dobre nastavený systém podpory – Zelená domácnostiam II. V tomto smere musím vyzdvihnúť prácu Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry (SIEA) ako aj Ministerstva hospodárstva SR (MH SR),“ hodnotí riaditeľ SAPI Ján Karaba.

Zaujímavé čísla možno pozorovať aj pri lokálnych zdrojoch, ktorých podiel na nových inštaláciách predstavoval 39,75%. Ide o elektrárne vyrábajúce pre spotrebu priamo v mieste výroby. Aj tu treba podľa SAPI oceniť aktivity SIEA a MH SR, ktoré sa pretavili do troch dotačných výziev na výstavbu lokálnych zdrojov pre samosprávy a podniky.

Lokálnych zdrojov pribudlo naviac na západe Slovenska (666), pričom priemerný inštalovaný výkon predstavoval 48,8 kW. Citeľne vyšší priemerný inštalovaný výkon bol na východe (65 KW) a na strednom Slovensku bol priemerný inštalovaný výkon v porovnaní so západom takmer dvojnásobný (89,1kW).

Zaostávajú veľké projekty

Poslednú kategóriu predstavujú komerčné zdroje, teda elektrárne vyrábajúce elektrinu priamo na predaj. Tie sú z pohľadu rozvoja sektora OZE, ako aj z pohľadu nových prírastkov inštalovaných kapacít pre krajiny západnej Európy najzaujímavejšie.

„Na rozdiel od rezidenčných a lokálnych zdrojov, pri komerčných zdrojoch, ktoré dodávajú elektrinu priamo do siete, Slovensko výrazne zaostáva za svojimi európskymi partnermi. Rok 2023 mal v tomto smere priniesť oživenie, no podiel 8,36% na celkovom novom inštalovanom výkone je, obzvlášť pri pozemných inštaláciách, stále veľmi nízky,“ približuje Karaba.

„Aby sme boli konkrétni, najviac novej kapacity 21 MW (až 94 % z celkovej novoinštalovanej kapacity komerčných zdrojov) pribudlo na strednom Slovensku, kde však stále hovoríme o priemernej veľkosti jednej elektrárne len 1 MW. Veľké elektrárne s výkonom nad 5 MW sa teda ešte nepodarilo postaviť a pripojiť,“ dôrazňuje Karaba.

Slovensko sa odrazilo z dna

Čísla z distribučných spoločností ukazujú podľa riaditeľa SAPI pozitívny trend. „Po desaťročí stagnácie to vyzerá tak, že sa trh s fotovoltikou opäť prebudil, no je potrebné ďalej pracovať na odstránení bariér rozvoja a vytvorení transparentného a motivačného prostredia pre investorov. Záujem o obnoviteľné zdroje evidujeme zo strany súkromných investorov aj samospráv.

Problémy však spôsobujú zdĺhavé povoľovacie procesy a problematické čerpanie kapacít uvoľnených Slovenskou elektrizačnou a prenosovou sústavou (SEPS) v apríli 2021. Na ťahu je teda nová vláda, aby vytvorila podmienky, ktoré umožnia investorom pretaviť záujem o OZE v skutočné investície,“ uzatvára riaditeľ SAPI.