Slovensko: Profesijné združenia žiadajú, aby sa čo najskôr spustilo energetické dátové centrum

Šesť z najvýznamnejších asociácií a záujmových združení pôsobiacich v oblasti energetiky a elektromobility sa v utorok obrátilo na ministra hospodárstva Karla Hirmana, SEPS a ÚRSO so žiadosťou o zabezpečenie čo najrýchlejšieho spustenia projektu energetického dátového centra, aby tak účastníci trhu s elektrinou mohli naplno využívať všetky možnosti a práva vyplývajúce zo smernice o novom dizajne trhu s elektrinou.

Zdroj: E.GD

Implementácia smernice o novom dizajne trhu s elektrinou

Ide o smernicu, ktorej implementáciu posunulo ministerstvo hospodárstva v tejto časti až na júl budúceho roka. Podľa predstaviteľov asociácií takýto krok Slovenské spoločnosti znevýhodní pred ich európskymi partnermi.
Slovenská asociácia fotovoltického priemyslu a OZE (SAPI), Združenie dodávateľov energií, Slovenská batériová asociácia (SBaA), Slovenská asociácie pre elektromobilitu (SEVA), Klaster energetických komunít Slovenska (KEKS) a Spoločnosť ochrany spotrebiteľov odoslali v utorok (17. januára 2023) list ministrovi hospodárstva Karlovi Hirmanovi, v ktorom ho žiadajú o zabezpečenie včasnej implementácie smernice o novom dizajne trhu s elektrinou, ktorá je založená aj na spustení energetického dátového centra, prostredníctvom ktorého budú mať účastníci na trhu prístup k údajom o spotrebe a výrobe elektriny.

„Európska únia tlačí na rozvoj obnoviteľných zdrojov zo všetkých strán. Nehovoríme pritom len o ambicióznych cieľoch v strategických dokumentoch, ale predovšetkým o činoch, ktoré majú viesť k naplneniu stanovených cieľov. Slovensko však opäť zaostáva a kroky Ministerstva hospodárstva SR nenasvedčujú, že by sme, ako krajina, mali záujem v tomto smere niečo meniť. Neustále posúvanie termínov implementácie spôsobuje, že účastníci slovenského trhu s elektrinou môžu začať využívať možnosti, ktoré im nová európska legislatíva poskytuje, s vyše dvojročným oneskorením oproti našim európskym partnerom,“ upozorňuje riaditeľ SAPI Ján Karaba.

Sporná novela Zákona o energetike

Asociácie vnímajú negatívne zmenu, s ktorou prišla posledná novela Zákona o energetike, prijatá Národnou radou SR dňa 6. decembra 2022, ktorá, práve na návrh Ministerstva hospodárstva, umožňuje Operátorovi krátkodobého trhu s elektrinou (OKTE, a.s) sprevádzkovať elektronický systém energetického dátového centra až k 1. júlu 2024.

Prostredníctvom tohto systému sa majú zabezpečovať činnosti agregátora a prevádzkovateľa zariadenia na uskladňovanie elektriny, fungovanie energetického spoločenstva ako aj aktívneho odberateľa. Neskoršie sprevádzkovanie tohto systému však, podľa asociácií, neumožní reálne zapojenie nových účastníkov trhu, respektíve nových funkcií v rovnakom čase, ako bude platná legislatíva, čím sa vytvorí časový aj vecný nesúlad v podmienkach na trhu.