Slovensko: Nová ministryně hospodářství podporuje rozvoj obnovitelných zdrojů

Zástupci Slovenské asociace fotovoltaického průmyslu a OZE (SAPI) se minulý týden setkali s novou ministryní hospodářství a místopředsedkyní vlády SR paní Sakovou. Během jednání se diskutovalo o rozvoji slovenské energetiky a postavení OZE v energetice.

Zdroj: SAPI

Klíčové závěry z jednání

Po jednání Jan Karaba, prezident SAPI shrnul několik hlavních bodů z jednání s ministryní Sakovou následovně:

  • ministryně potvrdila, že podpora OZE je pro ministerstvo hospodářství důležitá;
  • energetická politika bude zaměřena na jadernou energii a OZE, čímž Slovensko dosáhne plně dekarbonizovaného energetického mixu,
  • ministryni jsem zdůraznil, že většina nových zahraničních investorů chce pokrýt svou spotřebu energie z OZE,
  •  ministryně vnímá, že připojení k síti je jednou z největších překážek rozvoje OZE a chce se tím dále zabývat,
  • Slovenská asociace fotovoltaického průmyslu a OZE (SAPI) je připravena aktivně spolupracovat na aktualizaci Národního energetického a klimatického plánu Slovenské republiky do roku 2030, který je klíčovým strategickým dokumentem pro další rozvoj energetiky, jenž vysílá důležitý signál do zahraničí o národních plánech,
  • finanční podpora OZE je důležitá zejména pro místní samosprávy a pro budování bateriových úložišť.

Úprava sporného pokynu

„Konkrétně jsem také požádal o podporu Ministerstva zdravotnictví Slovenské republiky při revizi metodického pokynu Úřadu veřejného zdravotnictví vydaného v srpnu 2023,“ uvedl Karaba.

Tento pokyn v podstatě zastavil povolování všech projektů větrných elektráren na Slovensku, protože stanovuje pevnou odstupovou vzdálenost 3 000 m pro větrné elektrárny s výškou 150 m a více (což znamená všechny nové projekty) od obydlí.

„Jedná se o absurdní požadavek, není podložen žádnými relevantními důkazy a zcela se vymyká standardům v jiných zemích, kde se používá vzdálenost 600-700 metrů,“ doplnil Karaba.