Slovensko: Na rozvoj OZE a energetickej sústavy pôjde 232 miliónov eur

Na Slovensku by mali do roku 2026 pribudnúť nové zdroje elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov (OZE) podporené z plánu obnovy sumou 103 miliónov eur. Zároveň plán ráta s podporou obnovy súčasných zdrojov OZE vo výške 62 miliónov eur a rovnakou sumou bude dotované aj zvyšovanie flexibility elektrizačnej sústavy. Spolu je tak, aj s administratívnymi nákladmi súvisiacimi s implementáciou vo výške necelých päť miliónov eur, vyčlenených na tento komponent 232 miliónov eur. Vyplýva to z materiálu Plán obnovy a odolnosti SR z dielne Ministerstva financií (MF) SR, ktorý v stredu schválila vláda.  

Zdroj: Wikipedia

Hlavným kritériom budú náklady na megawatthodinu

Na rozdiel od súčasnosti, keď sú OZE podporované doplatkom alebo príplatkom k cenám energie, by mal štát ich výstavbu podporiť iba investičnými stimulmi. Investičnú podporu získajú podľa schváleného materiálu projekty s plánovanou kapacitou od desať kilowattov (kW) až po 50 MW v aukciách, a to bez ohľadu na technológiu OZE. Plán obnovy však neráta s investičnou podporou pre výstavbu vodných elektrární. Investičné prostriedky by mali byť prideľované na základe výsledkov aukcie, pričom hlavným kritériom budú náklady na megawatthodinu (MWh) vyrobenej elektriny.

„Opatrenie bude mať formu investičnej pomoci a bude mať za následok zníženie dosahu na výšku koncovej ceny elektriny prostredníctvom regulovanej tarify za prevádzkovanie systému,“ uviedol rezort financií.

Investície do zvyšovania flexibility elektrizačnej sústavy

Ďalších 62 miliónov eur by mal štát použiť na predĺženie technologickej životnosti existujúcich kapacít a zvýšenie efektívnosti OZE. Tento zámer sa týka najmä výroby elektriny v bioplynových elektrárňach, ktorým končí prevádzková podpora v rokoch 2025 – 2028, ale aj výroby elektriny z vodnej energie. Prevádzka viacerých bioplynových zdrojov OZE po ukončení ich prevádzkovej podpory už nebude rentabilná vzhľadom na cenu a dostupnosť suroviny.

Rozvoj kapacít OZE však nie je možný bez investícií do zvyšovania flexibility elektrizačnej sústavy. Navrhovaný plán obnovy ráta do roku 2026 s investíciami v sume ďalších 62 miliónov eur do zvýšenia kapacít skladovania energie a zvýšenia regulačného rozsahu u rekonštruovaných zariadení.

Slovensko má pomerne nízky inštalovaný výkon elektrární, ktoré dokážu flexibilne reagovať na aktuálne požiadavky sústavy, a tie sa budú s rozvojom výkonovo nestabilných zdrojov OZE stále zvyšovať. Štát by mal podporovať napríklad projekty na skladovanie energie vrátane výroby vodíka z OZE. Dôležitý je tiež rozvinutý systém zberu, zdieľania, spracovania a sprístupňovania dát.