Slovensko: Letos se nově instaluje až 300 MW nových fotovoltaik. Jejich výkon se zpětinásobí oproti roku 2022

Fotovoltaika na Slovensku po několika letech stagnace loni zažila dynamický rozvoj. Podle odhadu Slovenské asociace fotovoltaického průmyslu (SAPI)  loni trh výrazně ožil a v roce 2024 by mohlo být instalováno až 300 MW nových fotovoltaických elektráren (FVE).

Zdroj: Smart Enrgy Forum Nitra

O perspektivách rozvoje fotovoltaiky a moderní energetiky se bude diskutovat na expo Smart Energy Forum Nitra dne 14. března 2024.

Dynamický růst trhu

„Na Slovensku se  v roce 2023 postavilo 220 MW nových FVE. Zdaleka největší kapacita nových FVE byla instalována v segmentech domácností a také v malých a středních podniků,“ uvedl to v rozhovoru pro PV Magazine Jan Karaba, ředitel SAPI.
 
Růst fotovoltaickému trhu na Slovensku o 220 MW je velmi dynamický ve srovnání s vývojem v minulých letech. V roce 2022 se na Slovensku instalovalo  60 MW nových FVE, zatímco v roce 2021 to bylo pouze 5 MW podle dostupných dat od tři provozovatelů distribučních sítí.

Letos se má na Slovensku instalovat cca 300 MWp nových FVE. Jejich instalovaná kapacita tak vzroste pětinásobně oproti roku 2022.

Rozvoj velkých pozemních elektráren na Slovensku je zatím realizován pouze okrajově. V roce 2023 však vznikly první větší pozemní elektrárny v zemi od doby boomu na Slovensku v letech 2010-2011.

Co táhne boom fotovoltaiky na Slovensku?

Za boomem na Slovensku stojí 3 faktory. Prvním z nich je nový legislativní rámec, který od roku 2023 umožňuje stavět FVE pro vlastní spotřebu u zdrojů o výkonu do 5 MWp.  Díky změnám v legislativě se na Slovensku také začínají realizovat první komunitní fotovoltaické projekty.

Dalším tahounem rozvoje trhu jsou nové dotace na výstavbu FVE z programu Zelená domacnostiam pro rodinné domy a také dotace pro firmy a municipality.

Nové dotace pro instalace nových FVE pro státní správu a veřejné budovy oznámila slovenská agentura SIEA z programu Slovensko na konci roku 2023 v rámci Výzvy na podporu energetické účinnosti a využívaní OZE na veřejných budovách. Její rozpočet dosahuje 143 milionů eur.

Na konci roku 2023 podpořilo také  slovenské Ministerstvo hospodářství dotačně rozvoj sektoru akumulace energie. Jedná se o novou dotační výzvu ve výši  44 milionů eur z Plánu obnovy a odolnosti v oblasti Zelené ekonomiky. Cílem výzvy je posílit flexibilitu distribučních soustav a dosáhnout vyšší integrace obnovitelných zdrojů energie (OZE) prostřednictvím modernizace přečerpávacích vodních elektráren a výstavby nových zařízení pro skladování elektřiny – stacionárních bateriových systémů.

O perspektivách rozvoje fotovoltaiky a moderní energetiky se bude diskutovat na expo Smart Energy Forum Nitra dne 14. března 2024.