ŠKODA AUTO ve Vrchlabí se stane prvním uhlíkově neutrálním závodem

Jako první závod společnosti ŠKODA AUTO na celém světě bude mít vrchlabský závod na výrobu komponentů ještě v tomto roce uhlíkově neutrální výrobu. Největší úspory emisí oxidu uhličitého umožňuje důsledný přechod tohoto high-tech závodu na energii z obnovitelných zdrojů.

Zdroj: ŠkodaAuto a.s.

Zdroj: ŠkodaAuto a.s.

Důraz na snížení uhlíkové stopy

Především díky tomu se společnosti ŠKODA AUTO podařilo emise CO2 snížit z původních 45 000 tun ročně na současných 3 000 tun. Dalším krokem bude kompenzace zbývajících emisí pomocí dalších opatření a emisních kompenzací.

 

Plán přechodu na uhlíkově neutrální výrobu v závodech ŠKODA AUTO realizuje dceřinná společnost ŠKO-ENERGO, která  má za sebou 25 let úspěšného působení na energetickém trhu.  S výhledem do budoucnosti hodlá ŠKO-ENERGO uskutečnit své další ambiciózní plány s důrazem na snížení uhlíkové stopy a hospodaření s vodou.

 

Po inovativních projektech v posledních letech, jako je zajišťování podpůrné služby pro přenosovou soustavu prostřednictvím elektrokotle, předcházení poklesům napětí v síti v provozech lakoven ŠKODA AUTO díky ultrakapacitoru a zajištění infrastruktury pro nabíjení elektromobilů, chce být ŠKO-ENERGO i v příštích 25 letech pro společnost ŠKODA AUTO tím odborníkem a partnerem, který  se bude odvážně pouštět  do inovativních projektů, jako je např. CO2 neutrální výroba energií.   

 

„Veškerá energie, se kterou ŠKODA AUTO v českých závodech vyrábí vozy a komponenty, bude od druhé poloviny tohoto desetiletí CO2 neutrální. Díky společným projektům se ŠKO-ENERGO přispíváme k trvale udržitelnému rozvoji,“ říká člen představenstva ŠKODA AUTO pro oblast výroby a logistiky a předseda dozorčí rady ŠKO-ENERGO Dr. Michael Oeljeklaus.

Proaktivní přístup

 

„Strategie ŠKODA AUTO je pro nás závazkem a zároveň výzvou. ŠKO-ENERGO zahájila před 25 lety svou činnost s vizitkou nejmodernější a ekologicky nejšetrnější teplárny v České republice. S ohledem na ambiciózní plány automobilky i emisní požadavky Evropské unie nyní ještě usilovněji pracujeme na využívání ekologických paliv ve výrobě tepla a elektřiny a na přizpůsobení našich technologií novým požadavkům,“ upřesňuje jednatel ŠKO-ENERGO Ing. Tomáš Kubín.

 

„CO2 neutralita a udržitelné zásobování vodou jsou nejvýznamnější projekty, které naši odborníci aktuálně řeší. Vývoj komodit, situace na trhu i klimatické podmínky se rychle a podstatně mění. Nesedíme se založenýma rukama a nečekáme na to, co přijde. Naopak. Jsme proaktivní a nebojíme se udělat to, co před námi ještě nikdo nezkusil. Díky tomu jsme úspěšnou firmou a tato schopnost je naší výhodou i do dalších let,“ doplňuje jednatel ŠKO-ENERGO Ing. Jaromír Vorel.

 

Mimořádný význam při přechodu závodu na uhlíkově neutrální výrobu mají rozsáhlá a cílená úsporná opatření. Roční spotřebu energie se jen díky modernizaci soustavy pro vytápění závodu v letech 2012 a 2013 podařilo snížit o 6 700 MWh, což představuje dosud největší položku. Začátkem roku 2020 společnost ŠKODA AUTO své úsilí o snižování spotřeby energie v závodě Vrchlabí dále zvýšila.

 

Společnost ŠKODA AUTO při snižování emisí CO2 v závodě Vrchlabí sází na důsledné využívání alternativních energií. Roční výroba závodu si vyžádá zhruba 47 000 megawatthodin (MWh) elektřiny, z čehož 41500 MWh, tedy více než 88 procent, pochází z obnovitelných zdrojů. Jediným zbývajícím využívaným fosilním zdrojem energie je v současné době zemní plyn, který bude od roku 2021 postupně nahrazován uhlíkově neutrálním metanem z bioplynových stanic. Zbylé emise CO2 budou vyváženy pomocí dalších opatření a nákupem uhlíkových kompenzací.

 

Strategie ŠKO-ENERGO do roku 2035

 

Být smart factory znamená pro ŠKO-ENERGO poskytovat komplexní služby průmyslové energetiky. Zavádíme chytrá měření, abychom efektivně využívali energie. Základem je profesionální tým, schopný navrhovat úsporná opatření, realizovat projekty na snižování spotřeby energií a využívat k tomu nejnovější informační technologie a digitalizaci.

 

Vyrábět a distribuovat ekologicky čisté energie a najít cestu k úplnému nahrazení fosilních paliv bezuhlíkatými technologiemi, na to se právě soustředí   odborníci  ve  ŠKO-ENERGO. Cílem je dodávat CO2 neutrální energie.

 

Již v uplynulých letech se společnost ŠKO-ENERGO osvědčila jako partner pro ŠKODA AUTO v budování infrastruktury pro elektromobilitu. Spolupráce nadále pokračuje a zahrnuje například i vývoj softwaru pro monitorování interních nabíjecích stanic automobilky.

 

Z vizí se stávají projekty  a společným cílem je, aby  se  Mladá Boleslav stala městem,  kde se dobře žije. Proto bude  ŠKO-ENERGO i v příštích letech pomáhat městu při udržení a rozvoji dálkového vytápění a podporovat energetickou koncepci města, zásobovat své odběratele cenově výhodným teplem, přitom zajišťovat čisté životní prostředí, a také podporovat sportovní, kulturní a vzdělávací akce v regionu, stejně jako v uplynulých letech.

 

Sázka na uhlíkově neutrální energii

 

„Od druhé poloviny tohoto desetiletí budeme pro výrobu vozů a komponentů v našich výrobních závodech v České republice využívat výlučně uhlíkově neutrální energii. Při realizaci tohoto záměru je naprostým průkopníkem závod ve Vrchlabí. Bude naprosto hoden své role hi-tech závodu i v šetrnosti k životnímu prostředí a energetické efektivitě,“ uvedl Michael Oeljeklaus, člen představenstva společnosti ŠKODA AUTO za oblast výroby a logistiky.

 

Těmito takzvanými uhlíkovými kredity společnost ŠKODA AUTO podpoří projekty na ochranu klimatu, jako například výrobu energie z obnovitelných zdrojů v Indii nebo na ochranu deštných pralesů. ŠKODA AUTO podporuje i různé ekologické aktivity v rámci firmy, automobilka se zavázala v okolí závodu ve Vrchlabí v roce 2020 vysadit téměř 40000 stromků. Akci v polovině května 2020 zahájila skupina 29 zaměstnanců, mezi nimiž nechyběl ani vedoucí závodu Ivan Slimák: V Krkonošském národním parku, konkrétně ve Špindlerově Mlýně, vysadili 2000 sazenic.

 

Také v dalších závodech se trvale investuje do ochrany klimatu: koncem roku 2019 byla v závodě v Púně uvedena do provozu jedna z největších střešních solárních elektráren v Indii. Kromě toho se při výrobě elektřiny v tepelné elektrárně dceřiné společnosti ŠKO-ENERGO v Mladé Boleslavi využívá výrazný podíl biomasy. Hmotnost ročně spotřebovaných dřevěných pelet dosahuje až 95000 tun a podíl paliva z obnovitelných zdrojů díky tomu již dnes činí 30 procent. Cílem je zvýšit v budoucnu podíl uhlíkově neutrální biomasy až na 100 procent.