SIEA: Posledné fotovoltické kolo Zelenej domácnostiam v tomto roku bude vyhlásené 8.októbra 2019 s alokáciou 400 000 €

Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) uzavrela 21. augusta už 18. kolo Zelenej domácnostiam II, v ktorom vydala 328 poukážok na fotovoltiku.Poukážky získali všetky domácnosti, ktoré potvrdili záujem počas otvoreného kola.  Ani v ďalšom kole programu Zelená domácnostiam II sa nepodarilo vyčerpať vyčlenený rozpočet. 

Aleo Solar


Alokácia 500 000 € nebola vyčerpaná

O príspevky v 18. kole mohli žiadať domácnosti z regiónov mimo Bratislavského samosprávneho kraja elektronicky od 20. augusta 2019 od 15. h.

Rovnako ako v predchádzajúcich troch fotovoltických kolách aj tentoraz bolo možné žiadosti podávať 24 hodín. Pôvodne vyčlenená alokácia 500 000 € nebola vyčerpaná. Celková hodnota vydaných poukážok v 18. kole je 463 791 €. Zostávajúce prostriedky budú využité na poukážky na tepelné čerpadlá a solárne kolektory.

V nedávnom, 14. kole, zameranom tiež na inštaláciu fotovoltických panelov bola situácia podobná. SIEA rozdala spolu 257 poukážok, ktoré, opäť, získali všetky domácnosti, ktoré prejavili záujem. Ani v tomto kole však vyčlenený rozpočet vo výške 500 000 eur vyčerpaný nebol a celková hodnota poukážok presiahla 365 000 eur.

Posledné fotovoltické kolo bude vyhlásené 8.októbra 

Posledné fotovoltické kolo v tomto roku bude vyhlásené 8.októbra 2019 s alokáciou 400 000 €. Do konca októbra 2019 plánuje SIEA podľa zverejneného harmonogramu vyhlásiť ešte 6 kôl v celkovej hodnote 4,3 milióna €. Najbližšie kolo určené pre tepelné čerpadlá bude vyhlásené 3. septembra 2019.

Národný projekt Zelená domácnostiam II je súčasťou Operačného programu Kvalita životného prostredia. Cieľom projektu je vďaka európskej a štátnej podpore do roku 2023 zvýšiť využívanie obnoviteľných zdrojov energie v domácnostiach. SIEA plánuje podporiť inštalácie s celkovým výkonom 140 MW.

Pokles záujmu?

Aktuálny trend by mohol naznačovať znížený záujem o fotovoltiku, či o samotný program Zelená domácnostiam II. Slovenská asociácia fotovoltického priemyslu a OZE (SAPI) je však presvedčená, že aktuálny trend je len dôsledkom racionálnejšieho rozhodovania domácností. K tomu prispela predovšetkým zmena výšky podpory.

„Od spustenia Zelená domácnostiam II totiž platí, že jedna domácnosť môže na inštaláciu fotovoltiky získať príspevok v maximálnej výške 1500 eur,“ vysvetľuje Peter Uhlík, člen výkonného výboru SAPI.

Častým problémom prvej fázy programu Zelená domácnostiam totiž bolo to, že domácnosti uprednostňovali čo najvyššiu podporu pred efektívnosťou systému. Mnohé tak skončili so systémami, ktoré vytvárajú prebytky a nefungujú tak efektívne, ako by mohli,“ dodáva Peter Uhlík.
 
Slovenská asociácia fotovoltického priemyslu a OZE (SAPI) nabáda domácnosti k racionálnemu rozhodovaniu. Domácnosť si musí najprv spočítať, či fotovoltický systém naozaj potrebuje. 

„Ak má domácnosť vysoké náklady na energie, musí najprv vykonať úsporné opatrenia. Základom je výmena okien, svetiel a žiaroviek. Za zváženie stojí aj zateplenie fasády, či výmena alebo zateplenie strešného systému,“ vysvetľuje Veronika Galeková, riaditeľka SAPI. 

„Až následne má opodstatnenie zhodnotenie spotreby. Tu sa sleduje čas, ktorý trávia členovia doma, využívanie spotrebičov, spôsob vykurovania, ohrev vody a ďalšie faktory, na základe ktorých môže realizačná firma pripraviť primeraný návrh systému. Cieľom primeraného návrhu musí byť to, čo domácnosť skutočne potrebuje a nie výška dotácie,“ dodáva Veronika Galeková.  
 
5 krokov pre správnu realizáciu

Správny systém by mal mať čo najnižšie prebytky a pokrývať aktuálnu spotrebu. Batériové systémy umožňujú skladovanie energie, no treba mať na pamäti, že aj batérie majú svoje kapacity. Preto je dobré vyberať kvalitnú realizačnú firmu, ktorá sa o návrh aj realizáciu spoľahlivo postará. Ak sa do procesu domácnosť pustí, odborníci zo SAPI odporúčajú dodržať postupnosť nasledovných piatich krokov:
 
1. Šetrenie – je dobré najprv sa zamyslieť, čo skutočne potrebujeme a bez čoho sa zaobídeme, kde máme rezervy ušetriť nielen energiu, ale aj financie

2. Úsporné opatrenia – následne je dobré vykonať úsporné opatrenia. Ako sa hovorí, na prvom mieste musí byť energetická efektívnosť. Od výmeny spotrebičov, žiaroviek, až po okná, zateplenie, či opravu strechy, všetko sa počíta.

3. Zhodnotenie spotreby – kvalitný inštalatér urobí audit domácnosti, kde zhodnotí kedy ste doma, aká je vaša ročná spotreba elektriny, čím kúrite, koľko členov má vaša domácnosť…

4. Návrh systému – následne Vám pripraví návrh fotovoltického systému. Alebo zhodnotí, že pre vás nie je vhodný. Nie je teda pravidlom, že fotovoltika sa hodí do každej domácnosti a už vôbec by motivácia nemala byť iba dotácia.

5. Prebytky – správne nastavený a používaný systém by mal mať minimálne prebytky.