SEF (2): Dojde již brzy k zakotvení akumulace energie v novém energetickém zákoně?

Minulý týden  Rada Energetického regulačního úřadu (ERÚ) vyzvala dopisem ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka, aby resort otevřel český energetický trh novým trendům a legislativně ukotvil například systémy akumulace energie (SSE). Až dosud v platné legislativě není možné SSE využívat jako samostatně stojící systémy, nebo k poskytování systémových služeb pro provozovatele zelených elektráren.

Ads-Tec


Problematika akumulace energie se stala hlavním tématem mezinárodní konference a výstavy Smart Energy Forum (SEF) v Praze dne 19. listopadu, ze které Vám přinášíme malý seriál reportáži. V prvním díle jsme se zabývali problematikou plovoucích FVE. Ve 2. dílu informujeme o chystaných změnách v legislativě.


Práce na nové legislativě

Jak zaznělo v přednášce Aleše Hradeckého, předsedy Cechu Akumulace a Fotovoltaiky (CAFT)  na konferenci Smart Energy Forum v současnosti se na Ministerstvu průmyslu o obchodu (MPO) připravuje nový Energetický zákon (EZ). 

V rámci návrhu ES se nyní diskutuje i možnost zakotvení větší podpory pro využívání bateriových a jiných SSE pro akumulaci energie. Kromě toho má nový EZ umožnit rozvoj obnovitelných zdrojů na bázi komunitních projektů s tím, že přinese i změny ve vydávaní licencí pro nové „zelené elektrárny“. Na přípravě EZ spolupracuje  CAFTKomorou OZE,

„Považujeme akumulaci energie za nezbytný prvek dalšího rozvoje sektoru OZE jako nástroje moderní energetiky. Vítáme proto možnost aktivně se podílet na tvorbě nové legislativy,“ dodává Hradecký.

Věcný záměr nového EZ by měl být předložen vládě v polovině roku 2020, následně na něj naváže příprava paragrafového znění. Současný energetický zákon z přelomu milénia byl podle MPO novelizován pětadvacetkrát, čímž se stal značně nepřehledným.

Zbytečné překážky pro rozvoj 

Podle současného kodexu přenosové soustavy ČEPS lze velkokapacitní SSE využívat prakticky jenom u takzvaných točivých výroben s turbínou u již postavených tepláren nebo elektráren. Nikoliv však u obnovitelných zdrojů nebo u těch postavených na zelené louce (tj. volně stojících).

ERÚ proto kvůli chybějící legislativě nemůže vydávat pro akumulace licence, tedy povolení k podnikání, aby tyto zdroje mohly vykonávat svou činnost. Principiálně se činnost SSE však  neliší od přečerpávacích vodních elektráren, jejichž provozovatelé jsou v současnosti běžně držiteli licence na výrobu elektřiny

„Rádi bychom, aby byly jasně definovány mantinely a pravidla právě pro nové technologie. Jednou z nich je akumulace. Podle mého názoru je to nový prvek v rámci energetické soustavy. Čili podobně, jako je například v zákoně definováno, jaká práva a povinnosti má distributor, výrobce, obchodník, zákazník, tak by tam mělo být definováno, jakou úlohu hraje akumulace,“ uvedl předseda Rady ERÚ Stanislav Trávníček.

Hledá se řešení

Náměstek MPO pro energetiky René Neděla  prohlásil, že resort v připravované novele EZ zatím s akumulací nepočítá. „Nicméně v Národním akčním plánu pro chytré sítě (NAP SG), který byl aktualizovaný schválený vládou, jsou oblasti, kde chceme akumulaci analyzovat, ať ji můžeme do nadcházející legislativy kompletně zařadit,“ uvedl.

Akumulaci podle něj chce ministerstvo řešit komplexně a maximálně využít její pozitiva. „Proto budeme dělat pilotní projekty a testovat její využití i v oblasti podpůrných služeb pro společnost ČEPS,“ sdělil Neděla. 

„Co se týče dopisu ze strany ERÚ, tak doporučujeme na přechodnou dobu využít licenci na výrobnu,“ dodal Neděla. Radní ERÚ v dopise uvedli, že by bylo chybou s ukotvením akumulace čekat na zcela nový zákon, protože to může vést až k zaostávání české energetiky s negativním dopadem do celé ekonomiky, nejen v rovině její konkurenceschopnosti.

V současnosti lze SSE využívat pro zařízení za elektroměrem (tzv. Behind-the-Meter) pro zájemce z řad domácnosti či podniků. Proto v současnosti již v Česku existuje několik desítek instalací zejména bateriových SSE, které firmy využívají pro ořezávání energetických špiček (tzv. Peak-Shaving) nebo jako zálohování (tzv. BackUp)  pro případy výpadku dodávek elektřiny z distribuční sítě. 

„Aktivně se účastníme pravidelných jednání pracovní skupiny Elektroenergetika k přípravě zcela nového EZ ve spolupráci s Komorou OZE.  Jsme rádi, že MPO k tvorbě nové legislativy přistupuje konstruktivně s ohledem na dynamický rozvoj sektoru akumulace energie,“ uzavírá předseda CAFT Aleš Hradecký.

Představení Smart Energy Forum

Již 5. ročník mezinárodní konference a výstavy Smart Energy Forum proběhla v listopadu 2019 v Praze za účasti více než 900 návštěvníků ze 7 zemí světa. Smart Energy Forum  je největším odborném eventem v České a Slovenské republice zaměřeným na moderní energetiku, ve které bude hrát důležitou roli tzv. Sector Coupling, nebo-li propojení  fovoltaiky, akumulace energie, virtuálních elektráren a zelené mobility.

Smart Energy Forum  od roku 2015 organizuje portál www.solarninovinky.cz. Další ročník této události je plánován na listopad 2020. V případě zájmu o spolupráci nás prosím kontaktujte na email: info@solarninovinky.cz nebo na mobil: 737 249 737.