Sdílení elektřiny z baterií podpoří stabilitu sítě. Lex OZE III by jej neměl omezovat

Vláda ve středu schválila dlouho očekávanou novelu energetického zákona lex OZE III, která otevírá nové možnosti akumulace energie a chytrého řízení spotřeby. Unie komunitní energetiky (UKEN) tento krok směřující k modernizaci české energetiky a další podpoře obnovitelných zdrojů vítá. Z pohledu komunitní energetiky je však důležité, aby novela umožnila i sdílení elektřiny ze samostatně stojících baterií a nekladla obcím, městům a energetickým společenstvím zbytečné překážky.

Zdroj: Wikipedia

Velké zpoždění

„Posun v projednávání již třetí novely energetického zákona zaměřeného na rozvoj obnovitelných zdrojů v Česku velmi vítáme, lex OZE III tak s více než tříletým zpožděním dokončí transpozici evropské legislativy týkající se akumulace a agregace flexibility. Novela by však k energetickým společenstvím mohla být vstřícnější a umožnit jim sdílení elektřiny z volně stojících baterií, jako je tomu například na Slovensku,” říká Eliška Beranová, právnička Frank Bold a UKEN.

Současná podoba lex OZE III totiž umožňuje sdílet elektřinu pouze z baterií, které jsou připojeny ke stejnému předávacímu místu jako výrobna. Problém je to zejména pro obce a města, která plánují volně stojící baterie využívat například pro pouliční osvětlení. To totiž často představuje zásadní položku rozpočtu obcí a měst. Využití tzv. stand-alone baterií by navíc umožnilo snížit zatížení distribuční sítě.

Podpora rozvoje komunitní energetiky

‍„V rámci výstavby fotovoltaických elektráren v Liberci neplánujeme pořizovat baterie, ale počítáme právě s centrálním kapacitním úložištěm na bezpečném místě. Sdílení elektřiny ze samostatné velkokapacitní baterie bychom poté využili zejména k napájení LED veřejného osvětlení, které představuje zásadní položku v rozpočtu města. Rádi bychom tak využívali veškerou vyrobenou elektřinu a třeba i tu výhodně nakoupenou na spotovém trhu a uloženou do baterie tak, abychom v Liberci maximalizovali úsporu na účtech za elektřinu,” říká o plánech města Liberce vedoucí Odboru energetického managementu Miroslav Matocha.

Novela naopak oproti své předchozí verzi umožňuje společenstvím s lokální distribuční soustavou (LDS) vlastnit a provozovat zařízení pro ukládání elektřiny a dobíjecí stanice pro elektrická vozidla. To je dobrá zpráva zejména pro některé připravované projekty samospráv. Například v rámci projektu Chytré Líchy městská část plánuje v rámci energetického společenství provozovat v rezidenční oblasti LDS a zároveň provozovat dobíjecí stanice elektrických vozidel v této oblasti.

V případě schválení vládou lex OZE III v následujících týdnech projednají poslanci, kteří svými pozměňovacími návrhy mohou lokální aktéry ještě více podpořit v posilování své energetické bezpečnosti a soběstačnosti.