S příchodem slunečných dnů stále více roste zájem majitelů rodinných domů o fotovoltaiku

Je to překvapivé, ale v této nelehké době, kdy celou společnost sešněrovala proticovidová opatření a restrikce, roste chuť majitelů rodinných domů v České republice instalovat fotovoltaické elektrárny s akumulací.

Zdroj: SOLSOL

Obří růst trhu

Za první čtyři měsíce bylo podáno v dotačním programu ministerstva životního prostředí Nová zelená úsporám (NZÚ) téměř 3 000 žádostí na fotovoltaické elektrárny s akumulací i bez akumulace. To představuje nárůst o 175 % oproti srovnatelnému období roku 2020.

Toto je výborná zpráva pro domácí ekonomiku, protože znamená ochotu majitelů rodinných domů investovat. Meziročně jde o velký nárůst investic do obnovitelných zdrojů. Hospodářský význam ještě umocňuje to, že instalace těchto technologii realizují domácí firmy s regionální působností.

Rekordní zájem o akumulaci

Při bližším pohledu na strukturu podaných žádostí za první čtyři měsíce letošního roku je jasně vidět trend v podávaných žádostech: majitelé domů se převážně orientují na instalace fotovoltaiky s bateriovým systémem na ukládání vyrobené energie. V této kategorii bylo podáno více jak 2 100 žádostí, což znamená nárůst o 219 % oproti srovnatelnému období roku 2020.

Tento typ instalací v rodinných domech umožňuje využívat „doma“ vyrobenou bezemisní energii například v noci a přináší také jistotu v případě výpadku dodávky elektrické energie z distribuční soustavy zapříčiněnou například nepříznivými klimatickými podmínkami v kterémkoli ročním období.

Restriktivní epidemiologická opatření výrazně napomohla vývoji díky tomu, že členové rodin byli nuceni trávit mnohem vice času doma, což znamená lepší využívání „doma“ vyrobené energie a tím přináší rychlejší návratnost vynaložené investice.

Ještě zajímavější návratnost investice vynaložené na instalaci FVE by pro domácnosti znamenal přechod od fázového měření na součtové. Prosazování této změny, která by výrazně zlepšila ekonomiku provozu FVE domácnostem a malým firmám, se dlouhodobě věnuje Cech akumulace a fotovoltaiky.

„Fázové měření je raritou ve srovnání se zbytkem Evropy, kde se používá součtové měření. Toto české specifikum si byli schopni distributoři prosadit proti zájmům svých zákazníků a další rozvoj sektoru je používáním tohoto typu měření zásadně limitován zejména ve výběru použitelných střídačů, který úplně vyřazuje kvalitní světové i evropské výrobce,“ shrnuje situaci Radek Orság, místopředseda Cechu akumulace a fotovoltaiky (CAFT).

Až 100 MW nových solárů

Meziroční nárůst instalací je také možné pozorovat také u dalších obnovitelných zdrojů energie, například u tepelných čerpadel, která se stávají velice oblíbeným zdrojem energie na vytápění právě v kombinaci se zmiňovanou fotovoltaickou elektrárnou s akumulací.

Předseda Cechu akumulace a fotovoltaiky (CAFT) Aleš Hradecký komentuje vývoj: „Vše nasvědčuje tomu, že analýza provedená CAFT na začátku tohoto roku, která predikuje, že letos počet podaných žádostí v NZÚ bude atakovat hranice 12 tisíc, se stane realitou. A celkový instalovaný výkon fotovoltaik v roce 2021 připojených do sítě dosáhne 100 MW. Toto odvětví výrazně posílí a přinese zaměstnanost dalším stovkám pracovníků v ČR, kteří se nemusí pro nadcházející roky bát o práci, a to nejen díky rostoucímu zájmu mezi majiteli rodinných domů, ale i díky připravovaným investičním dotacím na fotovoltaiku v dalších připravovaných programech.“

Cech akumulace a fotovoltaiky (CAFT) je dobrovolné nevládní a neziskové profesní sdružení, jehož cílem je podporovat rozvoj fotovoltaiky a zvyšování kvality fotovoltaických systémů realizovaných v České republice. Zastupuje výrobce, dodavatele a montážní firmy, které zajišťují zhruba 80 % fotovoltaických instalací.

Chcete se stát členy? Více informací naleznete na www.caft.cz/clenstvi.