Rozváděče pro fotovoltaiku musí splňovat normy. Mnohé firmy to však ignorují

Bez čeho se žádná fotovoltaická elektrárna neobejde? Jsou to fotovoltaické panely, střídač, dnes takřka vždy bateriové úložiště, často regulace, ale rozhodně vždy také rozváděč.  

Rozváděče jsou nedílnou součástí všech fotovoltaických elektráren, ale v praxi je jejich důležitost často opomíjena. Pravda je taková, že rozváděče jsou základním bezpečnostním prvkem každé instalace fotovoltaiky. Mnoho instalačních firem ale přehlíží důležitost tohoto prvku.

Zdroj: A-Z Traders s.r.o.

Probrali jsme s Ing. Josefem Zíkou, jednatelem společnosti A-Z TRADERS s.r.o., která patří k lídrům na trhu s regulací a rozváděči pro fotovoltaiku, důležitost rozváděčů v instalacích fotovoltaických elektráren.

Otázka: Laik by možná řekl, že rozváděče jsou jen plastovou krabičkou, v níž je pár bezpečnostní/jistících prvků. Co je na tom složitého?

Odpověď: Není to tak triviální, jak si bohužel i leckdo z elektrikářů myslí. Rozváděč je zařízení, které obsahuje elektrické přístroje pro jištění, měření a ovládání elektroinstalace. Je tedy velice důležitým prvek každé fotovoltaiky. Příprava výroby i výroba se řídí nařízením vlády 118/2016 Sb. Jako každé elektrické zařízení i rozváděč podléhá normám. V dodržování norem se velmi často chybuje. Instalační firmy mnohdy neví, že jsou opravdu na tenkém ledě, pokud normy nedodržují.

Otázka: Co musí rozváděče splňovat?

Odpověď: Rozváděč musí být VŽDY opatřen štítkem výrobce, názvem, popisem  komponent, varovnými štítky a CE značkou – jako jakýkoliv výrobek uváděný na trh v ČR nebo EU. Jako revizní technik jsem bohužel v praxi viděl leccos a zde se opravdu často chybuje. Zvlášť v případech, kdy se rozváděče montují tzv. na koleni, což je obzvlášť rizikové.

Otázka: Co je štítek výrobce a jak by měl vypadat?

Odpověď: Štítek výrobce je vlastně takový rodný list rozváděče, musí na něm být uveden výrobce, typ rozváděče, datum výroby, sériové číslo, Norma (IEC), podle které je rozváděč vyroben, jeho krytí (IP), napěťová hladina, maximální proud a adresa výrobce. 

Otázka: Co když rozváděč štítek nemá? A co znamenají jednotlivé výrazy na štítku?

Odpověď: Začneme popořadě. KAŽDÝ rozváděč musí mít štítek výrobce, pokud ho nemá, nesplňuje normy a je předpoklad, že neprošel všemi testy, výpočty atd. Bohužel je běžné, že se na trhu objevují rozváděče bez štítků výrobce. V tu chvíli, pokud elektroinstalace projde revizí, PŘEBÝRÁ VEŠKEROU ODPOVĚDNOST ZA ROZVÁDĚČ revizní technik, potažmo montážník, odpovědná osoba, která rozváděč namontovala. Toto platí i o rozváděčích vyrobených jako tzv. ÚPLNÝ KRYT (jednoduchý rozváděč pouze s předem definovanými komponenty), což není u rozváděčů pro fotovoltaiku prakticky možné (problematikou úplných krytů se zabývají například v tomto článku – je to jednoduchý rozváděč POUZE s předem definovanými komponenty.

Pozn. rozváděč typu “úplný kryt” je určen pro domácí a podobné elektrické instalace v místech rozptylujících výkon, kam mají přístup i nekvalifikované osoby. Montáž úplného krytu může provádět pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle vyhlášky č. 50/1978 Sb., jeho montáž musí být zakončena revizní zprávou.

Otázka: Jak je to s normami pro rozváděče?

Odpověď: Rozváděče musí být vyrobeny podle platných norem (IEC). Vzhledem k tomu, že máme 2 tipy rozváděčů (DBO) – provozované laiky a PSC (výkonové rozváděče), tak normy říkají:

 1. Typově zkoušené rozváděče určené pro provozování laiky (DBO) – Musí být vyrobeny a zkoušeny dle normy ČSN EN (IEC) 61438-1 ed.2* a ČSN EN (IEC) 61439-3
 2. Výkonové rozváděče (PCS) – Musí být vyrobeny a zkoušeny dle normy ČSN EN (IEC) 61438-1 ed.2* a ČSN EN (IEC) 61439-2 ed.2

Otázka: Co je IP a jak se určuje?

Odpověď: Krytí IP je elektrotechnický pojem. Jde o konstrukční opatření týkající se odolnosti krytu elektrického přístroje. Stupeň krytí vyjadřuje schopnost krytu elektrického přístroje odolávat proti vniknutí pevných těles (tedy i prachu) a vody.

 • IP 20 – krytí před vniknutím těles o průměru 12,5 mm. Například interiérové vypínače a stropní svítidla.
 • IP 40 – krytí před vniknutím těles o průměru 1 mm. Typicky interiérové zásuvky s clonkami nebo oceloplechové rozvodnice.
 • IP 44 – krytí před vniknutím těles o průměru 1 mm a stříkající vody. Nejčastěji exteriérové instalace na fasádu, přisazená venkovní svítidla a koupelnové instalace nebo průmyslové zásuvky.
 • IP 54 – krytí před usazováním prachu a stříkající vodě. Například přisazená venkovní svítidla s čidlem pohybu.
 • IP 65 – krytí prachotěsné a tryskající vodou. Domovní rozvodnice, průmyslové aplikace nebo venkovní osvětlení a LED reflektory.
 • IP 67 – krytí prachotěsné a před dočasným ponořením v dané hloubce. Úplná ochrana. Určeno pro venkovní zápustná (nájezdová) svítidla, např. podél příjezdových cest či bazénu.

Otázka: Jsou k rozváděči nutné nějaké dokumenty? Dostanu nějaké dokumenty od výrobce?

Odpověď: Ano, mohou být poskytnuty elektronicky nebo v tištěné podobě. Určitě je zapotřebí schéma, návod k montáži a obsluze. Co se týče Prohlášení o shodě, to je primárně určeno pouze pro dotčené orgány (ČOI atd.). Reviznímu technikovi, zákazníkovi, dodavateli atd. musí stačit štítek výrobce na rozváděči s označením CE. Samozřejmě výrobce by neměl mít ale problém na vyžádání dokumenty zaslat.

Otázka: Co je prohlášení o shodě?

Odpověď: Každý rozváděč uváděný na trh musí být podroben zkouškám, testům a výpočtům. Osazené komponenty (spotřebiče) musí splňovat oteplení rozváděče – tedy rozváděč se nesmí “přehřívat”. Za to ručí výrobce rozváděče.

Otázka: Co jsou to varovné štítky?

Odpověď: Jedná se o grafické značky, které MUSÍ mít každý rozváděč. Například štítek určující, že v elektroinstalaci je fotovoltaika: (vycházející z normy  ČSN 33 2000-7-712 ed. 2 Elektrické instalace nízkého napětí – Část 7-712: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech – Fotovoltaické (PV) systémy) – ve velikosti dle normy.

Nebo další štítky, které by měl výrobce vždy na rozváděče umístit dle konkrétního osazení rozváděče:

Otázka: Proč by instalační firmy měly sáhnout po rozváděčích A-Z TRADERS?

Odpověď

 1. Protože jsme česká firma, která vyrábí a vyvíjí rozváděče v České republice. Dbáme na kvalitu a za našimi výrobky si stojíme ať už se jedná o rozváděče, regulaci A-Z ROUTER či naše dobíjecí stanice A-Z CHARGER Crystal a A-Z CHARGER Cube.
 2. Máme mnoho klientů, kterým jsme upravovali nebo vyráběli rozváděče na míru a jsme schopni jim je připravit tak, aby při instalaci ušetřili maximum času.
 3. Pro výrobu kompletních rozváděčů primárně používáme celosvětově uznávanou značku EATON. V případě nedostupnosti některých komponent pak nahrazujeme součástkami minimálně stejné kvality.
 4. Všechny naše rozváděče mají potřebnou certifikaci a provedené zkoušky.
 5. Každý rozváděč prochází dvojitou vizuální a mechanickou kontrolou. Včetně měření a zkoušení.
 6. Kabeláž je strojově drátovaná vodiči CY (H07V-U). Nespornou výhodou je dokonalý ohyb, délka a odhol vodiče razantně snižující chyby, které mohou způsobit slaněné vodiče s dutinkami (rozdílné délky vodičů, kratší odholy – v dutince nerozeznatelné, otřepy které mohou způsobit zkrat).
 7. Veškeré komponenty na výrobu rozváděčů držíme skladem. Zboží máme na 8 až 12 měsíců výroby.
 8. Držíme skladem všechny rozváděče ve stovkách kusů (výroba stovek rozváděčů je vždy realizováno v řádech dnů).

 

O společnosti A-Z TRADERS s.r.o.

A-Z TRADERS s.r.o. je česká technologická společnost, která se zabývá výrobou a vývojem rozváděčů pro fotovoltaiku, řízením a regulací inteligentních domácností 21. století a také elektromobilitou. A-Z TRADERS najdete také na Facebooku nebo na LinkedInu.