Dvě novely: Stane se brzy Česko gigawattovým trhem stejně jako letos Rakousko?

Na konce letošního roku jsme svědky „legislativní ofenzívy“ v oblasti podpory rozvoje OZE. Hned dvě novely mají být brzy schváleny s platností od počátku příštího roku. Český trh by tak brzy mohl atakovat magickou 1 GW instalovaného výkonu ročně, což odpovídá vývoji trhu v sousedním Rakousku. Co tedy přinese nová legislativa fotovoltaické elektrárny (FVE)?

Podpora rozvoje zelené energetiky

V polovině října Sněmovna začala projednala novelu Energetického zákona, tzv. LEX OZE I. Po projednání ve druhém čtením nyní předloha míří do závěrečného třetího čtení ve Sněmovně, která má proběhnout před Vánocemi.

LEX OZE I.  zvyšuje hranici výkonu výrobny elektřiny, od které je vyžadována licence na výrobu elektřiny udělovaná Energetickým regulačním úřadem ve vazbě na vymezení podnikání v energetických odvětvích, a to z hodnoty 10 kW na hodnotu 50 kW. Do tohoto limitu bude provozování obnovitelných zdrojů energie zcela ve volném režimu.

„Novela konečně otevře cestu milionům domácností zejména v bytových domech k levné, cenově stabilní a čisté elektřině z FVE a dalších obnovitelných zdrojů. Pomůže i veřejnému sektoru a malým a středním podnikatelům,“ komentuje novelu Petr Vaverka, člen dozorčí rady společnosti Columbus Energy, která patří k předním dodavatelům FVE.

Součástí předkládané LEX OZE I. je také úprava stavebního zákona, jejímž cílem je usnadnit rozhodování stavebním úřadům a zjednodušit povolovací procesy o umístění stavby pro výrobny z obnovitelných zdrojů s instalovaným výkonem opět do 50 kW. Pro instalaci obnovitelného zdroje energie s celkovým instalovaným výkonem do 50 kW, který je součástí stavby, například tedy fotovoltaika na střeše, pokud splní podmínky bezpečnosti instalace, nebude nutné stavební povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu.

Zároveň nebudou zdroje pro výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů s instalovaným výkonem do 50 kW s výjimkou stavby vodního díla, pokud se nacházejí v zastavěném území nebo v zastavitelné ploše, vyžadovat rozhodnutí o umístění stavby ani územní souhlas.

„S ohledem na bezprecedentní situaci na trhu s energiemi a nutnost řešení bezpečnosti dodávek energie a snížení závislosti na dovozu paliv z Ruské federace předkládá Ministerstvo průmyslu a obchodu návrh novely energetického zákona, který významně usnadňuje povolovací procesy pro obnovitelné zdroje energie,“ řekl na úvod svého projevu ve Sněmovně ministr průmyslu Jozef Síkela  při projednávání LEX OZE I. ve druhém čtení.

Několik pozměňovacích návrhů

Návrh LEX OZE I. projednal dne 25. října hospodářský výbor a současně schválil následující pozměňovací návrhy: zrychlení povolovacích procesů pro přípojky do 25 metrů a jejich připojení k distribuční soustavě, změnu stavebního zákona ohledně územního plánování s cílem usnadnit výrobu energie z OZE a úpravu zákona o podporovaných zdrojích energie, která reaguje na probíhající notifikační řízení s Evropskou komisí.

Hospodářský výbor schválil minulý týden úpravu LEX OZE I, která počítá s prosazením tzv. veřejného zájmu na výrobny elektřiny z obnovitelných zdrojů a jaderné energie o elektrickém výkonu od 1 MW výše. Odpadne tedy povinnost schvalovat pro tyto záměry změnu územního plánu; tím se zkrátí proces přípravy stavby minimálně o jeden rok.

Současně s tím poslanci navrhli změnu stavebního zákona, která by umožnila vymezovat vhodné plochy pro výrobu elektřiny a tepla z obnovitelných zdrojů. Tyto takzvané „Go-To Zóny“ by v souladu s návrhem Evropské komise nabídly jednodušší cestu pro schválení nových FVE a dalších OZE.

Do návrhu LEX OZE I. výbor také vložil pravidlo stanovující, že podporu elektřiny formou výkupní ceny nelze v jedné výrobně elektřiny uplatňovat s podporou elektřiny formou zeleného bonusu na elektřinu nebo aukčního bonusu.

Brzké schválení i LEX OZE II.?

LEX OZE I. odstraňuje legislativní bariéry pro rozvoj menších, decentralizovaných, obnovitelných zdrojů energie a je nedílnou součástí postupné proměny energetického zákona a navazuje na jeho dřívější novelizace.

„Schválení novely pomůže České republice snížit závislost na výrobě energií z fosilních paliv. Přitom právě přebujelá byrokracie a složité administrativní procesy jsou hlavní překážkou pro výstavbu nových FVE na střechách rodinných domu a firem,“ dodává Petr Vaverka, člen dozorčí rady společnosti Columbus Energy, která patří k předním dodavatelům FVE.

Do sněmovny brzy zamíří i LEX OZE II., který má za účelem podpořit komunitní energetiku, sdílení vyrobené energie mezi spotřebiteli a také akumulaci energie, což prosazuje ministr Jurečka. Nyní je LEX OZE II. těsně před koncem legislativního připomínkového řízení.

S ohledem na krizi v energetice lze očekávat, že Sněmovna projedná a schváli LEX OZE I. urychleně ve třetím čtení ještě do konce roku 2022. To by umožnilo nabytí platnosti novely již od počátku či poloviny roku 2023. 

Pokud se jedná o LEX OZE II.,  odstraňuje legislativní bariéry pro rozvoj menších, decentralizovaných, obnovitelných zdrojů energie zejména v oblasti komunitní energetiky, pak je reálné urychlené schvalení předlohy s platností od poloviny roku 2023. 

Megabom fotovoltaiky?

Urychlení povolovacích procesů pro nové FVE, jejich přednostní připojování a rozvoj oblastí (tzv. Go-To Zon) pro přednostní výstavby nových zelených elektráren o výkonu nad 1 MWp urychlení současný boom fotovoltaiky v Česku. Podobnou legislativu již schválilo na podporu OZE Španělsko nebo Holandsko, které patří k největším fotovoltaickým trhům v Evropě. Nyní tyto země bude následovat i Česko.

Nová legislativa může Česko posunout do „první fotovolotaické ligy“, kam patří země s instalovaným výkonem přes 1 GWp ročně. Letos se do tohoto klubu dostalo sousední Rakousko, a to samé zřejmě čeká na Česko již v roce 2023…