Rakousko se stalo novým gigawattovým fotovoltaickým trhem v Evropě

V roce 2022 bylo v Rakousku instalováno rekordní množství nových  fotovoltaických elektráren. Podle odhadu Rakouské solární asociace (BPA) nový instalovaný výkon solárů dosáhl hodnoty až 1400 MWp.

Zdroj: BPA

Nový rekord

Rakousko patří k nejrychleji rostoucím fotovoltaickým trhům v Evropě v posledních letech. V roce 2021 stoupl instalovaný výkon ve fotovoltaice u našich sousedů o 740 MWp, v minulém roce to bylo dokonce v rozmezí 1,0 -1,4 GWp. Uvedla to na počátku ledna 2023 Vera Immitzer, ředitelka BPA.

„Směřujeme k cílům pro rok 2023, ale musíme se ujistit, že budeme každý rok zvyšovat nový instalovaný výkon v solárních elektrárnách o 1300-1700 MWp. Jedině tak můžeme dosáhnou dlouhodobý cíl 13 GWp instalovaného výkonu do roku 2030 a 40 GWp do roku 2040,“ prohlásila Immitzer.

Pokračování boomu

Boom fotovoltaiky v Rakousku bude pravděpodobně pokračovat i v letošním roce, i když stále více se budou projevovat problémy s připojováním v některých místech distribuční sítě, která má slabé místa. Podle BPA je největší překážkou v rozvoji fotovoltaiky v Rakousku zejména povolení nových projektů kvůli byrokratickým obstrukcím.

Energetickou proměnu (Energiewende) již v létě 2021 zakotvil v Rakousku nový zákon o obnovitelných zdrojích energie (EAG). Rakousko podporuje podobně jako Česko malé střešní FVE příspěvkem na pokrytí investičních nákladů. Sazba činí 285 eur/kWp pro zařízení o výkonu do 10 kWp. Pro provozovatele větších OZE se zavádí systém dotací ve formě investičních prémií.

Do roku 2030 Rakousko počítá až s devítinásobným nárůstem počtu fotovoltaických panelů zejména na střechách. Zároveň bude narůstat počet zařízení na výrobu biomasy. Doba této podpory by měla trvat 20 let a celkově se počítá s investicemi ve výši až 30 mld. eur.

Masivní investice půjdou i do vybudování efektivního systému uložišť pro uchovávání například v létě vyrobené energie a do výstavby efektivního systému rozvodových sítí tak, aby mohla být energie z OZE směřována do jednotlivých spolkových zemí podle potřeby