Od října začne v Praze fungovat nová organizace pro instalaci fotovoltaických panelů na střechách budov

Hlavní město Praha začíná naplňovat ambiciózní plán, jehož cílem je osadit do roku 2030 téměř 23 000 budov solárními panely a podpořit tak rozvoj komunitní energetiky. Ještě letos má začít fungovat příspěvková organizace, která bude mít na starosti instalaci fotovoltaických panelů na střechy budov v majetku hlavního města. Uvedl to deník Hospodářské noviny (HN).

Zdroj: ČEZ

Součást klimatických opatření

Letos v květnu Praha schválila nový městský klimatický plá pro následujících 10 let. V rámci klimaplánu Praha počítá se snížením objemu produkovaných emisí oxidu uhličitého o 45 % oproti roku 2010. Toho se má dosáhnout realizací 69 konkrétních opatření, které jsou v plánu rozděleny do čtyř sekcí – Udržitelná energetika a budovy, Udržitelná mobilita, Cirkulární ekonomika a Adaptační opatření.

Klimatický plán Prahy do roku 2030 předložený náměstkem primátora pro oblast životního prostředí Petrem Hlubučkem (STAN) představuje ambiciózní dokument, na základě kterého  se má město stát vlajkovou lodí úsilí o uhlíkově neutrální metropoli v roce 2050.

Jeho realizace během následujících deseti let počítá se snížením objemu produkovaných emisí oxidu uhličitého o 45 % oproti roku 2010. Toho se má dosáhnout realizací 69 konkrétních opatření, které jsou v plánu rozděleny do čtyř sekcí – Udržitelná energetika a budovy, Udržitelná mobilita, Cirkulární ekonomika a Adaptační opatření. Strategický dokument vznikal déle než rok v rámci několika pracovních skupin pod záštitou náměstka primátora hl. m. Prahy pro oblast životního prostředí Petra Hlubučka (STAN).

Nová organizace pro instalaci solárních panelů

Jak minulý týden informoval náměstek primátora Petr Hlubuček (STAN) v souladu s klimatickým plánem bude v Praze do roku 2030 instalováno  20.000 solárních panelů na střechách. Zatím město technologii testuje na dvou bytových domech na Černém Mostě.

Podle náměstka Hlubočka nyní město jedná o vzniku organizace rada města, která plán bude realizovat. „Byl bych rád, kdyby začala fungovat už od 1. října jakožto Pražské společenství obnovitelné energie,“ řekl Hluboček.

V této souvislosti Hluboček dodal, že s ohledem na ambiciózní plány Evropské unie v oblasti obnovitelné energie bude město muset hledat cesty, jak zachovat udržitelné ceny pro koncové zákazníky, a právě fotovoltaika je jednou z nich.

První projekty

První projekt instalace panelů na Černém Mostě radní města schválili koncem loňského roku. Zkušební provoz je naplánován do konce letošního roku a vyjde na 1,9 až 3,5 milionu korun.

Radní Prahy jej následně vyhodnotí a případně naváže dalšími podobnými projekty, které by již měla mít na starosti nová příspěvková organizace. Podle dřívějších vyjádření by mohla své služby nabízet i soukromým majitelům domů.

V oblasti udržitelné energetiky a budov bude Praha preferovat především výrobu energie z obnovitelných zdrojů na území města. Až 23 tisíc budov bude osazeno solárními a kogeneračními zdroji elektřiny.

Důraz na vlastní výrobu energie ze Slunce

Praha  mimo jiné počítá také se založením Pražského společenství pro obnovitelnou energii, které má sloužit jako organizace s otevřeným členstvím pro všechny obyvatele i podnikatele a firmy působící v Praze, kteří chtějí na svých, či veřejných objektech instalovat obnovitelné zdroje energie.

Dané společenství bude sloužit jako platforma pro instalace výroben obnovitelné energie, předávání vyrobené čisté energie mezi jednotlivými členy a případně i koordinovat energeticky úsporné projekty u daných objektů.

Dále je v plánu komplexně rozvinout systém energetického managementu města, který bude jasně prioritizovat vhodné energeticky úsporné projekty, vyhodnocovat provedená opatření, a i kalkulovat uhlíkový rozpočet města mapující plnění stanoveného klimatického cíle.

Podle nedávno zveřejněné analýzy mohou střechy rodinných a bytových domů v metropoli a jejím okolí poskytnout dostatek výkonu ve fotovoltaice pro 120.000 až 170.000 domácností. Jejich kapacita by měla vystačit na celkem 550 megawattů instalovaného výkonu.

„Je to srovnatelné s tím, jak na své městské budovy instaluje fotovoltaiku třeba Vídeň,“ řekl náměstek pražského primátora Petr Hlubuček ze STAN v rozhovoru pro Hospodářské noviny (HN).