Nový trend: Jak chutná solární stejk, aneb proč se v Česku i na Slovensku rodí stále více solárních elektráren bez dotací?

Česká společnost Atlantis Management postaví na Slovensku komerční střešní fotovoltaickou elektrárnu o velikosti 499 kilowatt s bateriovým úložištěm. Nová solární elektrárna bude sloužit výrobnímu závodu Tesla Liptovský Hrádok jako zdroj elektřiny pro vlastní spotřebu s návratnosti do 7. Projekt bude vybudován zcela bez dotací. Další podobné projekty vznikají i v Česku.

Zdroj: SOLSOL s.r.o.

Zdroj: SOLSOL s.r.o.

Snížení nákladů na elektřinu

 

Podle sdělení společnosti Atlantis Management slovenský zákazník Tesla Liptovský Hrádok díky nové fotovoltaické elektrárně s akumulací výrazně ušetří na nákladech za elektřinu z tradiční distribuční sítě. Tesla nechtěla čekat na dlouhé a komplikované vyřizování žádostí o dotace, a celý projekt realizovala bez státní podpory. Podobný projekt bez dotací chystá Atlantis Management i v Praze.

 

Podle sdělení Miroslava Caldy, jednatale Atlantis Management nová střešní elektrárna na Slovensku bez dotací vyroste na střechách výrobního areálu TESLA Liptovský Hrádok a.s. v Liptovském Hrádku na Slovensku.

 

„Atlantis Management systém navrhla tak, aby optimálně reagoval na danou spotřebu v areálu, čímž se sníží doba návratnosti o tolik, že projekt je pro investora zajímavým i bez investiční dotace. Elektřinu, která se ve výrobním areálu nespotřebuje ihned, bude uložena do průmyslové baterie o kapacitě 160 kWh,“ říká Calda.

 

Jak dále informuje Calda díky instalaci průmyslové baterie se podaří klientovi snížit náklady které platí za rezervovanou kapacitu podniku, díky tomu, že vykryje náběhové špičky technologických linek v průběhu dne. Projekt je navrženy tak, aby bylo do budoucna možné kapacitu baterie ještě navýšit.

 

“Elektrárnu jsme navrhli tak, aby pomocí vlastního řídicího systému dokázala ideálně reagovat na aktuální spotřebu a aby fungovala v kombinaci s bateriovým úložištěm a a mikro-kogeneračními jednotkami, které podnik využívá pro vyhlazování své spotřební křivky”, dodává Calda.

 

Návratnost do 7 let

 

Výrobní podnik TESLA Liptovský Hrádok má roční spotřebu elektřiny 2.468 MWh při celkových nákladech okolo 140 EUR (3.800 Kč) za megawatthodinu. I proto se celková investice ve výši 366.000 EUR, tedy necelých deset milionu Kč, vrátí za sedm let.

 

“TESLA Liptovský Hrádok a.s. je středně velký průmyslový podnik, který si dal za cíl snížit své náklady na spotřebu elektřiny a přispět k energetické stabilitě místní přenosové sítě”, říká předseda dozorčí rady TESLA Liptovský Hrádok a.s., Ing. Dušan Lichardus.

 

Energetické náklady jsou podle něj tvořené především spotřebou vlastních automatizovaných strojů, průmyslových robotů a dalších technologií. Když společnost nepracuje v režimu non-stop provozu, musí denně vykrývat špičkové náběhové výkony, které způsobují jak náklady na rezervovanou kapacitu, tak náběhové odběry v místní distribuční soustavě.

 

“Vzhledem k tomu, že jsme zároveň výrobcem špičkových technologií pro obnovitelnou energetiku, jako jsou střídače či bateriová úložiště, je tento projekt ukázkou, jak dnes tyto technologie zařadit do provozu tak, aby dávaly ekologický, ale i ekonomický smysl nám i komunitě, kterou naší činností výrazně ovlivňujeme”, dodává Dušan Lichardus.

 

Atlantis Management pro tento projekt vybral fotovoltaické panely SUNTECH v kombinaci se střídači SolarEdge a Huawei. Solární elektrárnu pak doplní špičková průmyslová baterie BESS TESLA – KOKAM. Celý systém je z důvodů velice přísných podmínek pro přetoky elektřiny do sítě na Slovensku zasazen do lokální distribuční sítě.

 

“Na Slovensku není povolený přetok elektřiny z výroby solární elektrárny o maximálně deset procent výkonu pro dobu nejvýš patnáct minut,” vysvětluje Miroslav Calda z Atlantis Management. Vedle kombinace dvou typů střídačů (pro porovnání výroby mezi sebou) zvolili v Atlantis Management i kombinaci orientaci panelů. Vedle klasické orientace na jih jsme na části střechy panely instalovali pro optimální výkon v orientaci východ/západ,” doplňuje Calda.

 

Elektrárny bez dotací v Česku

 

Nové solární elektrárny bez dotací vznikají stále více i v České republice. Důvodem jsou často komplikace se schválením dotací z OP PIK pro firmy, nebo také zájem klientů o výstavbu nových solárních elektráren pro vlastní spotřebu, která je stále více rentabilní i bez dotací.

 

Krásným příkladem solární elektrárny bez dotací je projekt na brněnské restauraci K1, kterou letos na jaře realizovala společnost SOLSOL z Brna. „Díky instalaci solárních panelů síť brněnských restaurace K1 přecházi na samovýrobu elektřiny z fotovoltaických elektráren. Nové zdroje energie pokryjí velkou část denní spotřeby bez nutnosti dotace s návratností kolem 6-7 let,“ říká Radek Orság, jednatel společnosti SOLSOL.

 

Díky použití kvalitních technologií s garancí ve výši 20 let na technologie, lze očekávat životnost zařízení vysoce nad 30 let. „Na nové provozovně restaurace K1 v Brně-Židenicích jsme díky technologii SolarEdge a AEG umístili na střechu panely s orientaci jih (cca 50% instalace) a druhou polovinu panelů jsme s orientací východ/západ pro maximální optimalizaci vyrobené energie v průběhu celého dne. Tímto způsobem má restaurace zajištěno maximalizaci výroby solární energie v době provozních špiček,“ dodává Orság.

 

Až pojedete někdy do Brna, a když se zastavíte v restauracích K1, pak si vychutnáte Váš oblíbený stejk, na jehož výrobě se podílí i solární energie…

 

Šance pro Prahu?

 

Přípravu další solární elektrárny v Česku bez dotací chystá i společnost Atlantis Management. Tentokrát se má jednat oinstalaci solární elektrárny o velikosti 96 kWp na střechách výrobního areálu v Praze.

 

“Firmy v Praze bohužel nemají nárok na dotace z operačního programů OP PIK či jeho nástupce OP TAK na výstavbu nových fotovoltaických elektráren,” vysvětluje Miroslav Calda. V případě zájmu pražských firem o nové fotovoltaiky je tedy nesmírně důležité, aby projekty pro pražské firmy byly správně a optimálně navržené, což umožní zkrátit dobu návratnosti.

 

“Klíčovým argumentem pro pořízení solární elektrárny je však také ochrana proti stoupajícím cenám elektřiny. U fotovoltaiky předem víte, kolik Vás elektřina bude v příštích letech stát a získáte částečnou energetickou nezávislost,” zdůrazňuje Calda.