Nový rekord: V Česku se letos připojilo do sítě více než 75 000 solárů o výkonu přes 750 MWp

ČEZ Distribuce připojila do sítě letos přes 48 tisíc slunečních elektráren. Podobný zájem o fotovoltaiku eviduje také společnost E.GD (součást skupiny E.ON), která do listopadu připojilo více než 26 tisíc nových fotovoltaik. Celkem se do sítě v Česku připojilo více než 75 000 solárů o výkonu až 750 MWp do poloviny listopadu letošního roku.

Zdroj: E.ON

Nové rekordy

Společnost ČEZ Distribuce v polovině listopadu oznámila, že celkově připojila více než 100 tisíc solární elektráren do své sítě. Z 95 procent se jedná o malé střešní fotovoltaiky do 10 KW. Roste zájem také o připojení větrných elektráren.

Celkově ČEZ Distribuce ve své síti eviduje 100 415 fotovoltaických elektráren s celkovým instalovaným výkonem 1820 MW. Ještě před pěti lety bylo těchto elektráren na 20 tisíc. Jen letos jich zatím energetici připojili do své distribuční sítě přes 47,8 tisíc.

Zájem o připojování nových obnovitelných zdrojů v síti ČEZ Distribuce vzrostl loni čtyřnásobně, a to díky dotačním výzvám NZÚ (nová zelená úsporám) a MDF (Modernizační fond). Solární boom pokračuje i letos. Viz níže tabulka s počty připojených výroben a rezervovaným výkonem:

Obrovský zájem o instalace obnovitelných zdrojů přetrvává i v distribuční síti společnosti EG.D. Společnost EG.D, která je součástí skupiny E.ON,  jen v tomto roce připojila do sítě úspěšně více než 26 000 fotovoltaických elektráren o výkonu více než 211 MW. Oproti minulému roku, který byl v mnoha ohledech rekordní, se jedná o více než dvojnásobek v počtu připojených zdrojů i jejich výkonu.

Investice do posílení sítě

Raketový solární boom již vede k určitým omezením. Energetici musí v některých případech či lokalitách omezovat hodnoty povolovaného výkonu.

„Průběžně realizujeme investiční akce na rozvoj, obnovu a posílení distribuční soustavy, tak abychom byli schopni připojovat požadavky našich zákazníků. Letos investujeme do rozvoje a na obnovu distribuční soustavy 16,5 miliardy korun, což je historicky největší objem investic a staveb. Pro rychlejší připojení zákaznických požadavků zejména v oblasti obnovitelných zdrojů, především fotovoltaických elektráren, jsme vyčlenili z této částky 6,8 miliardy pro úpravy a posílení sítí,“ vysvětluje Martin Zmelík, generální ředitel ČEZ Distribuce.

Kvůli boomu fotovoltaiky počítá s posílením sítě také společnost E.GD, která průběžně činí řadu opatření, které do budoucna kapacity sítě zvýší. „Výstavba energetické infrastruktury, ale není věc, která by se dala udělat ze dne na den nebo z měsíce na měsíc. Jedná se o dlouhodobý proces,“ připomíná Bohdan Důbrava, vedoucí Správy sítě společnosti EG.D.

EG.D každoročně navyšuje a navyšovat bude i nadále investiční prostředky do modernizace distribuční sítě. Přijala novou koncepci, která počítá například s výrazným podílem kabelizace sítě. Právě kabelizace na hladině nízkého napětí může výrazně pomoci s kapacitami připojováním přetokových zdrojů.

Aktuálně má EG.D rozpracovaných více než 8 000 staveb na hladině nízkého napětí a více než 2 000 staveb na hladině vysokého napětí, které by chtěla v nadcházejících letech postavit. Realizace těchto záměrů trvá od 3 do 5 let a to hlavně kvůli složitosti majetkoprávních vyjednávání.