Největší akumulátor: V Plané se uvádí do provozu největší bateriové úložiště v Česku. Další velké projekty budou následovat

Teplárenská společnost C-Energy Planá v Plané nad Lužnici v těchto dnech uvádí do provozu největší bateriové úložiště o výkonu 4 MW v České republice. Technologii na výstavbu zatím největšího bateriového úložiště v České republice dodala společnost Siemens ve spolupráci s partnerskou společnosti Flunce Energy.

Redakce


Na projektu se pracovalo 18 měsíců

Podle sdělení společnosti C-Energy  je největší bateriové úložiště (BESS) v České republice v současné době uváděno do provozu. Akumulační systém bude sloužit ke zvýšení flexibility stávajících zdrojů elektřiny a také ukládat elektřinu vyrobenou ve fotovoltaické elektrárně, která je v současné době instalována v blízkosti areálu C-Energy. 

Náklady na investici dosáhly cca 65 milionů korun. Instalace BESS byla zahájena letos v únoru, kdy byla položena základová deska pro umístění kontejneru s baterií.. Samotná technologie bude dodána v druhé polovině dubna.

C-Energy Planá s.r.o. vypsala v první polovině února 2018 tendr na instalaci fotovoltaické elektrárny s akumulací. V září pak firma oznámila ukončení výběrové řízení na dodavatele BESS a  uzavřela smlouvu o dílo. Poté následovala vypsání výběrové řízení na výstavbu fotovoltaické elektrárny za účelem ekologické výroby elektřiny v místní teplárně.

Spolupráce několika firem

Nová BESS svoji velikostí překoná výkon již dříve postavených úložišť firem E.ON a Solar Global čtyřnásobně, úložnou kapacitu má dvojnásobnou.

„Jedná se o bateriové akumulační zařízení Siemens Energy Storage využívající lithium-iontové akumulátory. Převzetí investorem je plánováno v následujících týdnech 2019,“ uvedla mluvčí společnosti Siemens v Česku Mariana Kellerová.

Podle údajů z věstníku veřejných zakázek, montáž a instalaci BESS zajistil německý podnik Fluence Energy. Český Eltraf z Kralic u Uhlířských Janovic měl na starosti montáž trafostanice a transformátoru, brněnský ORGREZ se podílel na přípravě technologie na certifikaci.

Teplárna v Plané hodlá novou baterii používat pro poskytování podpůrné služby se startem do pěti minut či jiné služby pro přenosovou soustavu ČEPS. Využití nalezne i v případě blackoutu a opětovného startu teplárny v Plané.

Další velké bateriové projekty se chystají

BESS v Planá je v současnosti největší projekt svého druhu v České republice, ale tento rekord může být poměrně brzy překonán. Podle sdělení operátora přenosové sítě ČEPS je schváleno přes 100 MW velkých BESS v České republice.

Letos přibude další BESS v Tušimicích, kde bude investovat do velkokapacitní akumulace ČEZ. Další velké projekty až v řádu přes 10 MW se připravují s tím, že budou realizovány v následujícím roce.

V horizontu 3-5 let se může v Česku postavit desítky megawattů bateriových úložišť. Jedním z důvodu je i státní podpora těmto projektům. Letos na podzim stát znovu podpoří akumulaci energie pro české firmy evropských fondů. „Firmy a podnikatelské subjekty budou moci žádat o podporu v rámci Operačního programu pro podnikání a konkurenceschopnost pro období 2014–2020. 

Podle sdělení Ministerstva průmyslu a obchodu nové dotace pro akumulaci energie  bude možno čerpat ze dvou Programů podpory. Jednak z programu „Úspory energie, aktivita FVE systémy s akumulací/bez akumulace“, dále pak z programu „Nízkouhlíkové technologie – aktivita akumulace energie“.