Na severní Moravě vznikla první obecní fotovoltaická elektrárna „za korunu“

Obec Nemile na severní Moravě je s projektem fotovoltaika za korunu prvním realizovaným projektem na bázi EPC, jenž realizovala společnost ČEZ ESCO.

Zdroj: ČEZ ESCO a.s.

Fotovoltaika za korunu: co to znamená?

Fotovoltaika za korunu je inovativní způsob financování energetických služeb. Nepotřebujete aktivovat investiční rozpočet obce a ani nepotřebujete vyplňovat byrokraticky náročné žádosti o dotace.

Elektrárnu na střeše Vaší obecní budovy postaví její dodavatel za své peníze. Potom jí 15 let za své provozuje a servisuje. Výměnou za to máte fixovanou cenu elektřiny, garantovanou úsporu a po 15 letech přechází elektrárna do vlastnictví obce. Její životnost je minimálně 25 let, kdy se nachází na 80% výkonu.

Fotovoltaika na čističce odpadních vod

Díky nové střešní FVE bude obec Nemile 15 let šetřit cca 12 tisíc měsíčně, kdy elektrárnu provozuje její dodavatel. Kromě toho se obec pojistila proti rostoucím cenám elektřiny. Po oněch 15 letech přechází do majetku obce za pouhou jednu korunu a obec bude šetřit až 85 tisíc každý měsíc.

Elektrárna vyrobí ročně zhruba 19 MWh elektřiny, která bude spotřebována přímo na provoz čističky. Mimo finanční úspory, které budou brzdit růst cen za stočné místních obyvatel, solární elektrárna za svoji životnost uspoří cca 310 tun emisí oxidu uhličitého,“ vysvětluje pyšně starosta Petr Šimek.

Obce na cestě k energetické soběstačnosti

V severomoravské Nemili pracují na vlastní energetické soběstačnosti i environmentálním přístupu. Na čistírnu odpadních vod instalují fotovoltaickou elektrárnu, která zajistí třetinu její spotřeby.

Podobně obec Kněžice dokázala naplnit svoji vizi energeticky soběstačné obce v zásobování teplem. Základem tohoto přístupu je obecní odpadářská bioplynová stanice.  Obci Kněžice se tak podařilo realizovat na české poměry průkopnický cíl vybudovat i v takto malé obci centrální zásobování teplem, které bude 100% založeno na obnovitelných zdrojích.