Na Floridě se dokončuje největší bateriové úložiště na světě. Činí se i české firmy v oboru akumulace

Největší bateriové úložiště na světě poháněné solární energií na Floridě je těsně před dokončením. Projekt Manatee Energy Storage Center má výkon 409 MW a kapacitu 900 MWh. Nyní je dokončeno ze 75 % a je v něm instalováno 100 kontejnerů z plánovaných 132. Největší bateriové úložiště v Evropě dokončila letos česká firma EGEM s.r.o..

Zdroj: LEAG

Největší baterie na světě

Bateriové úložiště Manatee Energy Storage Center na Floridě je v poslední fázi před dokončením.  V současnosti již je instalováno 100 ze 132 plánovaných kontejnerů. Záměrem projektu, který se nachází se na Floridě, je nahradit uhelné elektrárny. Stavba bude dokončena a uvedena do provozu do konce roku, uvádí se v tiskové zprávě společnosti Florida Power and Light Company (FPL), která bude úložiště provozovat.

Celý projekt bateriového úložiště se nachází na pozemku o rozloze 40 akrů (16 hektarů), což odpovídá přibližně 30 fotbalovým hřištím. Do každého ze 132 kontejnerů se vejde 400 bateriových modulů, které se budou nabíjet energii z nedaleké obří solární farmy  v Manatee.

Systém bateriového úložiště je navržen tak, aby ukládal energii pro domácnosti i za špatného počasí nebo v noci. Každý bateriový modul dokáže uchovat tolik solární energie jako 2 000 baterií iPhonu, a protože celý systém má celkem 50 000 modulů, je to 100 milionů baterií iPhonu.

Do ostrého provozu má být bateriové úložiště Manatee Energy Storage Center uvedeno letos v prosinci. Po dokončení bude mít má výkon 409 MW a kapacitu 900 MWh.

Úspěch české firmy

Největší bateriové úložiště v Evropě dokončila letos v lednu v Německu česká firma EGEM.  Projekt pod názvem BigBatt představuje stacionární baterii s kapacitou 53 MWh, jenž byla instalována v areálu elektrárny Schwarze Pumpe v Dolní Lužici v Německu. Úložiště bude provozovat společností LEAG, kterou vlastní český energetický holding EPH.

Projekt BigBatt byl v polovině ledna 2021 uveden do komerčního provozu. Jedná se o  50MW lithium-iontovou baterii s kapacitou 53 MWh. Investiční náklady dosáhly 25 milionů euro. Cílem projektu je poskytování podpůrných služeb (regulace frekvence). V podstatě se jedná o zajištění určitého sjednaného výkonu pro regulaci frekvence a poskytování regulační energie pro provozovatele sítě. Projekt tak přispívá ke stabilitě sítě a také k integraci obnovitelných energie do místní sítě.

„S tímto inovačním projektem realizovaným v centru Lužice vstupuje naše společnost do nové oblasti podnikání v oblasti skladování elektrické energie. Současně se tak společnost stává aktivní v technologickém prostředí, které nabízí obrovský potenciál pro budoucí rozvoje Energiewende,“ uvedl Hubertus Altmann, člen představenstva LEAG zodpovědný za divizi elektráren.

Projekt s názvem BigBatt vznikal v dolnolužickém hnědouhelném regionu několik let a je odpovědí na otázku hledání nových inovativních příležitostí kompenzujících útlum tradičních energetických zdrojů, jako je uhlí a tepelné elektrárny. Odborníci z koncernu LEAG a místní technické univerzity spolu se specialisty firmy Siemens vypracovali původní koncepci bateriového zdroje, ta byla odsouhlasena a poskytnuta pro výběrové řízení.

Navržená koncepce byla v rámci nabídky odborníky společnosti EGEM ve spolupráci s klíčovými dodavateli částí díla společnostmi SMA a LG Chem optimalizována a intenzifikována tak, že bylo dosaženo významné úspory v celkových rozměrech zařízení, snížení počtu kontejnerů, využití modulárních řešení a nejnovějších technologií včetně prototypů.

Součástí projektu jsou i stavebně technické úpravy pozemku, systémy hašení a požární bezpečnosti, protihluková opatření a další. Při návrhu a realizaci byl velký důraz kladen na ekologické aspekty. Od svého uvedení do provozu „velká baterka“ společnosti LEAG ve Schwarze Pumpe nepřetržitě poskytuje tolik žádané systémové služby pro německou přenosovou soustavu.