MPO informuje o uplatnění podpory na zelenou energii

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) informuje výrobce energie z obnovitelných zdrojů energie, kteří využívají pro výrobu energie z obnovitelných zdrojů energie také jiné palivo než je obnovitelný zdroj energie. V takovémto případě se totiž podpora uplatňuje pouze  na energii, příslušející obnovitelnému zdroji energie.

MPO


Soulad s legislativou EU

Pouze tento postup je v souladu s legislativou Evropské unie (Sdělením Evropské komise) – Pokyny pro státní podporu v oblasti životního prostředí a energetiky na období 2014–2020.

V kapitole 1.3 v bodě 11 zmíněných Pokynů je uvedena definice energie z obnovitelných zdrojů, v níže uvedeném znění:

„Energií z obnovitelných zdrojů“ se rozumí energie vyrobená v zařízeních, která využívají pouze obnovitelné zdroje energie, a z hlediska výhřevnosti určená část energie vyrobená z obnovitelných zdrojů v hybridních zařízeních, která využívají i konvenční zdroje energie. Patří sem i obnovitelná elektrická energie používaná k doplnění akumulačních systémů, nikoli však elektrická energie vyrobená využitím těchto akumulačních systémů.“

Zároveň upozorňujeme na to, že pro členský stát Evropské unie obecně platí, že legislativa Evropské unie a rozhodnutí Evropské komise jsou nadřazené národní legislativě členského státu.

Ministerstvo průmyslu a obchodu proto doporučuje výrobcům energie postupovat v souladu s tímto sdělením.