Ministr Brabec: Konec uhelné energetiky u nás nastane někdy do roku 2032

Velcí hráči na evropském energetickém trhu končí s investicemi do uhelných elektráren. Také konec výroby elektrické energie z uhlí v České republice se blíží.  V Otázkách Václava Moravce v České televizi to včera sdělil ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO).

Zdroj: MŽP

Zdroj: MŽP

Konec uhelné energetiky

Podle ministra životního prostředí Richarda Brabce má Česko jako jeden z mála států závazný plán snižování emisí skleníkových plynů. Aktuální státní energetické koncepce předpokládá, že se podíl uhlí na výrobě elektřiny do roku 2040 sníží ze současných asi 45 na zhruba 15 procent. Je ale pravděpodobné, že snížení bude ještě vyšší. Nově zřízená uhelná komise by měla vládě předložit svá doporučení v tomto směru do konce roku 2020.

Včera v Otázkách Václava Moravce v České televizi ministr Brabec nechtěl  příliš spekulovat ohledně možného termínu ukončení uhelné energetiky v České republice. „Já se domnívám, že to může být někdy do roku 2032,“ řekl Brabec. Klimatické organizace a hnutí přitom požadovaly konec do roku 2030.

My to nevidíme jako realistické, protože by to tu celé krachlo,“ reagoval ministr. K německému cíli roku 2038 si Brabec myslí, že se Česká republika dostane určitě.

Jak upřesnil Brabec hodlá do konce roku vládě navrhnout rok, kdy skončí doba uhelná, ale i okrajové podmínky. Na tom se hodlá domluvit s ministrem průmyslu Havlíčkem.

„I kdybychom na každé střeše postavili fotovoltaické panely, tak tady máme nějakou kapacitu soustavy, která potřebuje nějaké základní zatížení, a to dnes umí jaderná elektrárna,“ dodal Brabec.

Co řeší uhelná komise?

Na konci září 2019 byla jmenována česká Uhelná komise – poradní orgán české vlády, který jí má doporučit, kdy a za jakých okolností přestane Česká republika těžit uhlí a vyrábět energii jeho spalováním uhlí.

Zřízení uhelné komise bylo inspirováno podobnou institucí v Německu. Ta zasedla poprvé v červnu 2018 a přes půl roku se zabývala energetickou budoucností Německa a splněním klimatických závazků v rámci Pařížské dohody. Na konci ledna 2019 komise doporučila ukončení těžby a spalování uhlí v Německu v roce 2038.

Uhelná komise si zřídila tři pracovní skupiny, které se mají zabývat dílčí problematikou spojenou s útlumem uhlí. První skupina by měla stanovit harmonogram útlumu využití uhlí, druhá řeší pravidla pro útlum jednotlivých zdrojů a nutné změny v legislativě a ta třetí tzv. just transition – spravedlivý přechod uhelných regionů k jiným formám průmyslu a energetiky.

Uhelná komise bude řešit nejen záležitosti spojené s útlumem těžby. „Musíme se velmi intenzivně zabývat energetickou soběstačností, mít co nejlépe zajištěnou energetickou bezpečnost a být i co se týče energií maximálně konkurenceschopní. Nový poradní orgán vlády tak bude řešit celou řadu citlivých věcí a odborná doporučení poskytovat vládě. Rozhodovat o nich samozřejmě budeme muset s ohledem na budoucí energetický mix, tedy potřeby budoucích generací,“ říká vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček a dodává: „Zásadní přitom je, abychom, co se týče uhlí, jeho postupného útlumu a využívání dalších zdrojů energie, našli shodu pokud možno všech zainteresovaných stran.“