Město Benešov investuje do vlastní FVE a připravuje se na start komunitní energetiky

Na střechy benešovského zimního stadionu a krytého plaveckého bazénu byly naistalovány solární panely fotovoltaické elektrárny (FVE).  Nová FVE díky vyrobí dostatek energie nejen pro provoz zimního benešovského zimního stadionu a bazénu, ale také pro sousedící Atletický stadion města Benešov.

Zdroj: SUNMAN

Spuštění do provozu

Nová FVE v Benešově má celkový instalovaný výkon ve výši 838,2 kWp. Poté, co se ke konci roku 2023 podařilo stavbu úspěšně zkolaudovat, čekají Městská sportovní zařízení Benešov (MSZ) na získání licence od Energetického regulačního úřadu (ERÚ).

Po získání licence bude nejpozději začátkem března letošního roku spuštěn ostrý provoz nové FVE v Benešově. Město do elektrárny investovalo  18,3 milionů korun s očekávanou dotací ve výši 50 % z Operačního programu životního prostředí. 

Město Benešov záměr získávat energii z obnovitelného zdroje podpořilo a poskytlo MSZ návratnou finanční výpomoc ve výši 8 mil. Kč, která je splatná do 3 měsíců od obdržení dotace ze zmíněného operačního programu.

Projekt bez akumulace

Podle energetického posudku by mohla roční produkce elektrické energie z FVE dosáhnout přes 700 MWh, z toho cca 400 MWh by společnost měla využít k vlastní spotřebě a cca 300 MWh dodat do distribuční soustavy. Součástí FVE není řešení akumulace, kdy by bylo možné část energie ukládat.

Nakládání s přebytky vyrobené elektřiny nyní MSZ řeší společně se zástupci města Benešov. Cílem je další finanční úspora a jedna z úvah se týká i předehřevu a dohřívání bazénové vody.

Příprava na rozvoj komunitní energetiky

„Věříme, že v blízké budoucnosti budou přebytky z FVE využity v rámci komunitní energetiky města. Současná legislativa však nyní bohužel komunitní sdílení energií neumožňuje,“ vysvětluje Tomáš Holub, ředitel Městských sportovních zařízení Benešov.

MSZ předpokládá, že FVE pomůže např. s náročným provozem zimního stadionu v letních měsících: „Ledová plocha je v provozu od začátku července, kdy na stadionu pořádáme spoustu kempů. Právě přes letní měsíce je energeticky nejnáročnější tuto plochu udržet a FVE nám bude ohromným pomocníkem,“ dodává Tomáš Holub.

V budoucnosti město Benešov plánuje v rámci energetického managementu vybudování vlastních FVE, které by vznikly na střechách vybraných městských budov. Mělo by se jednat o ZŠ Jiráskova, ZŠ Dukelská, školní jídelnu ZŠ a MŠ Karlov, KD Karlov a budovu, ve které se nachází městská knihovna s poliklinikou.

Aktuálně se čeká na vyjádření o poskytnutí dotace z výzvy RES+ Státního fondu životního prostředí, kam město podalo žádost na všechny plánované FVE (kromě FVE na budově kulturního domu, kterou bude samostatně řešit Kulturní a informační centrum Benešov). Veřejná zakázka bude vypsána až po získání rozhodnutí o poskytnutí dotace.