MARLENKA díky střešní fotovoltaické elektrárně ušetří přes půl miliónu ročně za elektřinu

Společnost Marlenka International, výrobce známých medových dortů z Frýdku-Místku, použila evropské dotace na výstavbu fotovoltaické elektrárny pro vlastní výrobní areál. Další dotace využila na snížení energetické náročnosti jeho provozu. Celkově tak uspoří přes půl milionu korun ročně. Dotace společnost čerpala z programu Úspory energie Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK).

Zdroj: Agentura API

Zdroj: Agentura API

Sázka na energetické úspory

Společnost Marlenka využila na úsporu za energie hned dva dotační projekty. Ten větší z nich se zaměřil na výrobu energie z obnovitelných zdrojů. V rámci něj si společnost postavila vlastní fotovoltaickou elektrárnu.

Její celkový systém obsahuje 806 fotovoltaických panelů s celkovým instalovaným výkonem 250 kWp a slouží na výrobu elektrické energie pro stávající výrobní areál ve Frýdku-Místku.

„Výrobu vlastní elektrické energie jsme zahájili začátkem tohoto roku. Předpokládaná roční úspora bude okolo 10 % stávající spotřeby. Finančně je to něco přes půl milionu korun ročně“, uvádí k nově postavené elektrárně Raul Stuchlík, provozní ředitel společnosti Marlenka International.

Díky dalšímu projektu společnost ještě snížila energetickou náročnost provozu výrobního areálu. Instalovala v něm rekuperační jednotku, venkovní žaluzie, zastínila světlíky a modernizovala osvětlení.

„Energetická opatření jednoznačně vedla k poklesu spotřeby energie. Využili jsme při nich také odpadní teplo z kompresorů, což bych chtěl zde vyzdvihnout. Toto běžně opomíjené a efektivní řešení by měla zavést podle mého názoru každá společnost,“ doporučuje Raul Stuchlík.

Cílem obou projektů byla optimalizace energetické náročnosti výrobního a administrativního objektu, způsobené rozšiřováním výrobních kapacit, a nastavení vhodných zdrojů energií.

Co projekt FVE společnosti přinesl?

Výroba vlastní elektrické energie díky instalaci nové střešní FVE ve společnosti Marlenka byla zahájena na počátku roku po připojení FVE k síti ČEZ.

 

„Data z výroby elektrické energie máme od začátku roku 2020. Vzhledem ke krátkému monitorovacímu období nelze dostatečně přesně určit snížení nákladů. Musíme se tedy prozatím řídit projektovými předpoklady, které se již dnes podle získaných informací z monitoringu systému potvrzují,“ říká Stuchlík.

Úspěšné čerpání dotací z OPPIK

Společnost Marlenka International čerpala dotace z programů podpory OP PIK Úspory energie.

„V programech zaměřených na úsporu energie už získalo podporu 2393 projektů v celkové hodnotě téměř 11 miliard korun. A proplaceno v nich již bylo téměř čtyři miliardy korun. Aktuální příležitostí pro firmy jsou dvě otevřené výzvy, jedna z nich je zaměřená právě na fotovoltaické systémy a je otevřená až do konce srpna. Druhá výzva pro standardní úspory má prodloužený příjem žádostí až do konce června,“ uvádí Petr Kolář, ředitel Sekce rozvoje podnikatelského prostředí Agentury pro podnikání a inovace, která program OP PIK administruje a pomáhá podnikatelům s procesem žádosti o dotace.

Program Úspory energie podporuje podnikatelské projekty zaměřené na snížení energetické náročnosti výroby, obměnu technologií na výrobu energie, využití odpadní energie ve výrobních procesech, modernizaci a rekonstrukci rozvodů elektřiny plynu a tepla v budovách, energetických hospodářstvích a průmyslových areálech, nebo podporuje opatření na úsporu spotřeby energie prostřednictvím fotovoltaických systémů.