Karaba (SAPI): Prvý krok k repoweringu OZE? Skôr politické gesto

Po tom, ako MH SR avizovalo novelu Zákona o podpore OZE, ktorou chce umožniť repowering zariadení OZE, sa tento materiál v konkrétnej legislatívnej podobe dostal už aj do predbežného pripomienkovacieho konania (PPK). Ministerstvo pôvodne deklarovalo, že pomocou tejto schémy chce predĺžiť podporu pre existujúce zdroje zelenej energie, čo umožní znížiť objem podpory na ročnej báze a poskytne výrobcom možnosť pre obnovu zariadení (t.j. samotný repowering).

Zdroj: SAPI

Jan Karaba, Zdroj: SAPI

O repowering v pravom slova zmysle tu nejde

Sľubuje si do toho, že získa prostriedky na splácanie historického dlhu voči distribučným spoločnostiam. Na základe zverejneného legislatívneho návrhu však je dosť dobre možné, že žiadny z týchto cieľov sa ministerstvu nemusí podariť dosiahnuť. Novela totiž rieši len reštrukturalizáciu výkupných cien, o repowering v pravom slova zmysle tu nejde.

Výkupné ceny sa na žiadosť výrobcu majú predĺžiť o 5 rokov a primerane znížiť, pričom na výpočet tejto zníženej výkupnej ceny sa použije diskontná sadzba vyhlásená Európskou komisiou vo vestníku (v súčasnosti -0,45%). Ministerstvo v návrhu nevysvetľuje, prečo sa výkupné ceny majú predĺžiť len o 5 rokov, keď aj podľa existujúceho znenia zákona, ktorý bol notifikovaný na Európskej komisii, je možné použiť podporu doplatkom až do konca roka 2033.

Pri takto definovaných podmienkach je možné predpokladať, že ÚRSO stanoví výkupné ceny na úrovni, ktorá nebude reflektovať vnútornú rentabilitu existujúcich investícií do OZE a výrobcovia na takúto schému zrejme nepristúpia. Navyše časové obdobie predĺženia výkupnej ceny je vzhľadom na deklarovaný zámer splácania historického dlhu stanovené nelogicky, keďže neumožňuje dosiahnuť nižšie znížené výkupné ceny, ktoré by následne vygenerovali vyššie úspory v systéme podpory.

Ak by boli vhodne nastavené parametre repoweringu, ktoré sme navrhovali v SAPI, mohlo sa jednať až o 80 mil. EUR ročne. Pri týchto podmienkach však ministerstvo nemôže počítať s viac ako 30 mil. EUR ročne a aj to len v prípade, ak sa do schémy zapoja všetci alebo takmer všetci výrobcovia z fotovoltiky, čo je takmer vylúčené. Na základe jednoduchého výpočtu je tak zrejmé, že splatenie historického deficitu sa pomocou tejto schémy nemá ako udiať.

Dalšia nevyužitá príležitosť

Nie je ani zrejmé, prečo novela nerieši aspoň legislatívnu prípravu na umožnenie skutočného repoweringu – t.j. prečo nepovoľuje rekonštrukcie alebo modernizácie zariadení. Namiesto toho text obsahuje zákaz zvyšovania inštalovaného výkonu zariadení, čo je v priamom protiklade s konceptom ich obnovy.

Najhoršie v tomto obstoja bioplynky, ktoré sa na splnenie predĺženia podpory musia stať vysoko účinnými, avšak novela im nedáva možnosť za týmto účelom uskutočniť rekonštrukciu alebo modernizáciu ich zariadení pri súčasnom zachovaní práva na doplatok.

Môžeme tak skonštatovať, že ak chceli ministerstvo spolu s ÚRSOm uskutočniť skutočnú reštrukturalizáciu financovania TPS, táto cesta ich tam neprivedie. V aktuálne navrhovanom znení totiž novela vyznieva skôr ako politické gesto a ďalšia nevyužitá príležitosť na stabilizáciu a rozvoj tohto odvetvia.

Autor: Jan Karaba, Riaditeľ SAPI