Kalina (ČEZ): V severních Čechách chystáme výstavbu nejméně 100 MW nových FVE

Těžbu uhlí v lomu Bílina, kde těží společnost Severočeské doly ze skupiny ČEZ, by mohly vystřídat fotovoltaické elektrárny. Podle ČEZu lokalita nabízí ideální podmínky pro jejich instalaci o výkonu až 100 MWp. Uvedl to deník Mladá Fronta Dnes.

Zdroj: GoldBeckSolar

Soláry místo dolů

Těžba uhlí v lomu je povolena do roku 2030 a o prodloužení těžby zhruba do roku 2035 se jedná. Dlouhodobě se hovoří o tom, že na místě nejhlubšího povrchového lomu České republiky vznikne v rámci rekultivace po ukončení těžby uhlí obří jezero, které by mělo být zhruba třikrát větší než loni veřejnosti otevřené jezero Most. Nově vzniklé území by však nemělo sloužit jen k rekreaci.

Těžbu uhlí v lomu Bílina na rozhraní Teplicka a Mostecka by mohly vystřídat fotovoltaické elektrárny. Podle ČEZu lokalita nabízí ideální podmínky právě pro vznik nových solárních parků, které bude nutné vybudovat kvůli splnění podmínek bezemisní energetiky, k nimž se Česko zavázalo.

„V okolí elektrárny Ledvice má ČEZ vytipováno hned několik potenciálních lokalit pro výstavbu fotovoltaických elektráren, jejichž celkový instalovaný výkon přesáhne 100 MW. Část bychom rádi zprovoznili na rekultivovaném území výsypky Pokrok, zvažujeme ale také střešní instalace, jako jsou například carporty,“ uvedl Jan Kalina, člen představenstva ČEZ a ředitel divize obnovitelná a klasická energetika.

Ideální podmínky pro agrofotovoltaiku

V lomu Bílina na rozhraní Teplicka a Mostecka se nabízí možnost výstavby obnovitelných zdrojů elektrické energie. „Velkou výhodou zdejší oblasti je již zavedená infrastruktura, elektrické rozvody, ale i zkušení kolegové, kteří rozumí energetice. Máme zájem na tom, aby se kraje po odklonu od uhlí přeorientovaly právě na moderní energetiku,“ dodal Kalina.

Dle odborníků z ČEZ nebudou rekultivovanému území šetrně umístěné panely škodit. Záleží však na vývoji legislativy, která zatím s takovou kombinací zemědělské činnosti a výroby energií nepočítá.

I proto zde poslední půlrok ČEZ zkoumá parametry různých solárních panelů v elektrárně Ledvice, od jejich nejoptimálnějšího nastavení vůči slunci až po výhody i nevýhody jednotlivých typů. Mezi testovanými panely je i speciální konstrukce vhodná pro takzvanou agrovoltaiku. Svisle stojící panely lze umístit na zemědělské plochy a výrobu ekologické elektřiny zkombinovat se zemědělstvím nebo pastevectvím.

Právě podobný typ obnovitelných zdrojů by v budoucnu mohl najít místo i na již zrekultivovaných územích, jako je například nedaleká Radovesická výsypka u Bíliny. Dle odborníků z ČEZ nebudou rekultivovanému území šetrně umístěné panely škodit. Záleží však na vývoji legislativy, která zatím s takovou kombinací zemědělské činnosti a výroby energií nepočítá.