Hradecký (CAFT): Česká fotovoltaika láme rekordy, letos se nově instaluje až 100 MW elektráren

Česká fotovoltaika v roce 2020 zažila v největší boom od roku 2013 za posledních sedm let. Nový instalovaný výkon v minulém roce přesáhl metu 50 MWp a další boom fotovoltaiky lze očekávat i letos. Podle zástupců CAFT může v roce 2021 v Česku vzniknout až  100 MW nových solárních elektráren.

Zdroj: Aleo Solar

Zdroj: Aleo Solar

Úspěšná pětiletka

Rozvoj české fotovoltaiky v éře od roku 2015 do roku 2020 odstartoval úspěšný dotační program Nová zelené úsporám (NZÚ), díky kterému solární branže v posledních letech dynamicky rostla. Ještě v roce 2015 se počet nově instalovaných fotovoltaických elektráren (FVE)  počítal v desítkách jednotek o celkovém výkonu cca 1 MWp. Díky NZÚ se v roce 2020 nově instalovalo téměř 5 000 FVE a stovky komerčních instalací, přičemž některé z nich dosáhly až 1 MWp.

Růst zájmu o nové instalace FVE v rezidenčním sektoru v roce 2020 dokumentuje graf Aleše Hradeckého, předsedy Cechu Akumulace a FotovolTaiky (CAFT), největšího profesního sdružení instalatérů FVE v Česku. Největší počet nových žádostí (zelená nepřerušovaná čára na grafu níže) z NZÚ připadl na FVE v kombinaci s akumulací, jejichž počet dosáhl  4500 za období leden až listopad 2020 dle komentáře Hradeckého.

Novým motorem rozvoje fotovoltaiky v Česku se v roce 2020 stal jednoznačně dotační program OPPIK, díky kterému se postavilo několik stovek nových FVE o odhadovaném výkonu ca 25-30 MWp. Velká část těchto instalací zahrnovaly baterie. Podle Hradeckého jen projekty ze 3. výzvy OPPIK investičně představují hodnotu 3,5 miliardy Kč, což představuje velmi zajímavý potenciál pro následující roky (viz graf níže).

Odhadem se v roce 2020 v Česku instalovalo cca 50-55 MW nových FVE. Přesná čísla o instalovaném výkonu představíme během několika týdnů poté, co je poskytnou provozovatelé 3 distribučních energetických společností.

Nový rekord v roce 2021?

Boom české fotovoltaiky bude pokračovat i v roce 2021. Podle Hradeckého loni meziročně fotovoltaický trh rostl o 100 % v letech 2019-2020 z 12 MWp na více než 50 MWp. „Věřím, že i v roce 2021 trh dále poroste a v roce 2021 se instaluje více než 100 MWp v nových FVE,“ sdělil v prosinci 2020 Hradecký během valné hromady CAFT.

V roce 2021 další rozvoj trhu FVE potáhnou zejména komerční projekty na střechách firem a veřejných institucí. Díky kumulaci schválených žádostí o dotace je zde potenciál až na 4,5 – 5,0 miliard nových projektů. Očekávat lze také růst zájmu o domácí střešní FVE, ale zde lze sotva počítat s meziročním růstem trhu o 100% jako v minulosti.

Co se stane novým motorem dalšího rozvoje?

Novým motorem růstu české fotovoltaiky se může stát Modernizační fond a inovace. Cílem nového dotačního programu Modernizační fond je podpořit FVE, či kombinace FVE se systémy akumulace elektrické energie a vybudovat nové projekty obnovitelných zdrojů v Česku. Celkem se v rámci Modernizačního fondu do nových projektů bude alokovat až 150 miliard korun do roku 2023.

Je pozitivním příslibem, že v rámci Modernizačního fondu se nově podpoří inovativní FVE jako jsou plovoucí solární elektrárny, nebo agrivoltaika, kde se využívají solární technologie v kombinaci se zemědělstvím. Oba typy těchto inovativních projektů se již připravuje i v České republice.

Kromě Modernizačního fondu se chystají i další novinky v oblasti dotací pro OZE.  V novém operačním programu OPTAK pro firmy (nahradí současný OPPIK), který připravuje Ministerstvo průmyslu a obchodu, se připravují jednodušší administrativní procesy bez nutnosti výběrových řízení. Další evropské zdroje na podporu zelené energie bude možné čerpat i v rámci takzvaného Národního plánu obnovy, nebo v pokračování NZÚ pro domácí FVE.

Zbytečné překážky rozvoje

Další růst rozvoj české fotovoltaiky mohou poněkud zbytečně tlumit dvě překážky. Tou první z nich je v  sektoru rezidenční fotovoltaiky nutnost měření po fázích.  Tento požadavek českých distribučních společnosti na tzv. vyhodnocení dodávek solární elektřiny po jednotlivých fázích do sítě jinde v Evropě nenajdete.

„Na rozdíl od ostatních zemí EU, kde se standardně používá součtové měření, jsou tak koneční zákazníci v Česku nuceni investovat často do méně efektivních a dražších asymetrických střídačů, aby se vypořádali se záludnostmi fázového měření,“ řekl Radek Orság, člen představenstva CAFT.

Podle Orsága kvůli povinnosti na fázové vyhodnocování dodávek a odběru energie ze sítě dochází k snižování návratnosti fotovoltaických projektů, na čemž profitují pouze obchodníci s elektřinou.

Druhou „brzdou rozvoje“ české fotovoltaiky lze spatřovat v nedostatku kvalifikovaných instalatérů FVE. Některé instalační společnosti jsou „na hraně“ svých kapacitních možností a dokonce odmítají nové zakázky.

Lze doufat, že současné ekonomická krize způsobená pandemii časem umožní restrukturalizaci pracovního trhu u nás. Podle analytiků letos kvůli pandemické krizi v Česku poroste nezaměstnanost. Právě fotovoltaika může přispět k tvorbě nových pracovních míst a také  k ekonomickému zotavení Česka v době pandemické krize.