Hledá se dodavatel: Město Jablonec chystá fotovoltaické projekty za 150 milionů korun

Město Jablonec nad Nisou bude investovat téměř 150 milionů korun do střešních fotovoltaických elektráren. Město tuto investici plánuje realizovat v následujících letech prostřednictvím městské společnosti Jablonecká energetická.

Zdroj: Jablonecká energetická a.s.

Soláry za 150 milionů

Společnost Jablonecká energetická a.s. zahájila zadávací řízení pro výběr dodavatele veřejné zakázky „FVE na objektech Statutárního města Jablonec nad Nisou a jím vlastněných společností“. Předmětem veřejné zakázky za 150 milionů korun je poskytnutí dodávek a montáže fotovoltaiky včetně řídicího systému na vytipované objekty v majetku města.

„Jablonecká energetická bude následně celý systém provozovat a zajišťovat dodávky elektřiny a také akumulaci energie do baterií nebo teplé vody. Položíme tak základ pro komunitní energetiku v Jablonci nad Nisou,“ konstatuje Boris Pospíšil, člen představenstva pověřený řízením společnosti.

Jablonecká energetická bude následně celý systém provozovat a zajišťovat dodávky elektřiny a také akumulaci energie do baterií nebo teplé vody. V rámci výběrového řízení  na realizaci díla Jablonecká energetická požaduje zajištění komplexního servisu instalovaných FVE.

Zahájení projektu letos

Zadavatel díla, kterým je společnost Jablonecká energetická a.s., má v úmyslu stávající systém energetického hospodářství dotvořit a rozšířit formou veřejné zakázky s prvky Design&Build o plánovanou výstavbu fotovoltaických elektráren („FVE“) na městských budovách (konkrétně na objektech ve vlastnictví města Jablonec nad Nisou, Zadavatele a společnosti Technické služby Jablonec nad Nisou.

Po dokončení díl musí systém  být schopen dodávky elektrické energie do objektů, ohřevu horké vody pomocí obnovitelné energie a služeb výkonové rovnováhy. Součástí systému bude i akumulace elektřiny (pro akumulaci se počítá  s bateriemi a ohřevem vody) a řídící systém (rozšíření dispečinku) včetně otevřenosti k obchodním operacím. V budoucnosti bude  společnost Jablonecká energetická a.s  celý systém provozovat a zároveň bude systémovým integrátorem komunitní energetiky, v rámci které bude zajišťovat dodávky obnovitelného i neobnovitelného tepla a elektřiny, jejich akumulaci (z elektřiny na teplou vodu a do baterií), sdílení energií a bude zajišťovat obchod s elektřinou.

Náklady celého projektu činí 150 milionů korun, přičemž cca 50 % má pokrýt dotace z Modernizačního fondu spravovaného Státním fondem životního prostředí. Zbytek bude financovat společnost Jablonecká energetická ze svých zdrojů.

Vedení společnosti Jablonecká energetická počítá se zahájením projektu výstavby komunitních solárů v letošním roce.

„Vypsání výběrového řízení je završením jedné z etap ambiciózního projektu. Věřím, že jsme vše připravili pečlivě. Věřím, že i při výběru dodavatele budeme mít šťastnou ruku,“ říká předseda představenstva JE a.s. Petr Roubíček.

Obří projekt

Jablonecká energetická společnost již v r roce 2022 jsme spustila výstavbu prvních střešních fotovoltaických elektráren. Vyrobenou energii využívá JES k vlastní spotřebě zdrojů a také k předehřevu teplé vody pro své zákazníky. 

„Naším hlavním úkolem pro rok 2023 a 2024 je příprava pro zapojení komunitní energetiky,“ uvádí JES na svém webu.

Jablonecká energetická společnost, která teplem a teplou vodou zásobuje velkou část města, chce v budoucnosti vybudovat na střechách svých a městských budov solární elektrárny o celkovém instalovaném výkonu 3,6 megawattu (MW) a k tomu pořídit bateriové úložiště s kapacitou tří megawatthodin (MWh).