Expert na OZE Krejcar posiluje tým DS Energy Consulting

Bývalý člen Rady ERÚ a expert na problematiku obnovitelných zdrojů Ing. Rostislav Krejcar, Ph.D. se stal novým partnerem poradenské společnosti DS Energy Consulting s.r.o..

Zdroj :DouchaŠikola Advokáti

Zdroj: DouchaŠikola Advokáti s.r.o.

Expert na OZE a moderní energetiku

Společnost DS Energy Consulting s.r.o.. začíná novou etapu svého  rozvoje. Její tým v srpnu posílil nový partner zdrojů Ing. Rostislav Krejcar, Ph.D..

Rostislav Krejcar vystudoval České Vysoké Učení Technické, Fakultu elektrotechnickou. Od roku 2002 působil v Energetickém regulačním úřadu, kde byl v letech 2017 – 2020 rovněž členem Rady jmenovaným vládou České republiky. Je také stálým členem státní zkušební komise ČVUT a na této univerzitě také přednáší.

Zacíleno na moderní energetiku

Společnost DS Energy Consulting  se zabývá poradenstvím v oblasti moderní energetiky, úspor a čistých technologií. Specializuje se na energetické služby se zaručenou úsporou (EPC).

DS Energy Consulting působí ve všech oblastech energetiky – postará se o vaše projekty, ať již jde o výrobu, obchod nebo distribuci energií. Pro své klienty společnosti zajišťuje přípravu projektů, financování a výběrová řízení.

Ke klientům společnosti patří průmyslové podniky a veřejný sektor, reprezentovaný státními a městskými společnostmi a příspěvkovými organizacemi (zdravotnickými zařízeními aj.).