Európska komisia žaluje Slovensko kvôli OZE

Európska komisia vo štvrtok podnikla právne kroky voči Slovenskej republike a obrátila sa na Európsky súdny dvor so žiadosťou o uvalenie sankcií za netransponovanie smernice o podpore využívania OZE do národnej legislatívy. Podľa Slovenskej asociácie fotovoltického priemyslu a OZE ide o ďalší dôkaz, že obnoviteľné zdroje nepatria medzi priority súčasnej vlády, napriek enormným snahám zo strany EÚ.

Zdroj: Wikipedia

Laxný prístup Ministerstva hospodárstva

Slovenská republika čelí žalobe na Európskom súdnom dvore zo strany Európskej komisie, ktorá žiada sankcie za neimplementovanie smernice o podpore využívania OZE. Členské štáty mali smernicu transponovať do 30. júna 2021. Slovenská republika uskutočnila transpozíciu prijatím novely zákonov o OZE a tepelnej energetike, s účinnosťou od 1.12.2022, teda s veľkým omeškaním oproti danému legislatívnemu termínu. Problém však je, že bývalé vedenie Ministerstva hospodárstva SR (MH SR) túto skutočnosť Komisii riadne neoznámilo.

Už pri príprave a schvaľovaní novely Slovenská asociácia fotovoltického priemyslu a OZE (SAPI) kritizovala legislatívny proces a laxný prístup Ministerstva hospodárstva SR. Za problematické považovala asociácia predovšetkým priebeh a výsledky verejných konzultácií, kde ministerstvo nezohľadnilo veľkú väčšinu pripomienok zo strany dotknutých organizácií a odborníkov z odvetvia OZE.

„Transpozícia smernice o podpore využívania OZE bola pre ministerstvo hospodárstva len povinná jazda a do slovenskej legislatívy sa dostali len nevyhnutné veci. Veľké množstvo vecí, ktoré by boli pre rozvoj OZE zásadné, však prijatých nebolo a teraz sa ešte aj ukázalo, že rezort hospodárstva nemal ani len snahu komunikovať s Európskou komisiou. To je v ostrom kontraste s vyhláseniami bývalého vedenia rezortu, ktoré síce o podpore OZE pekne hovorilo, ale realita ukazuje, že obnoviteľné zdroje neboli v žiadnom prípade priorita a išlo skôr o zbieranie politických bodov,“ upozorňuje riaditeľ SAPI Ján Karaba.

Povoľovacie procesy ostali bez zmien

Najostrejšiu kritiku od SAPI si rezort hospodárstva vyslúžil za neimplementáciu zjednodušenia povoľovacích procesov. Na administratívne bariéry pri poľovaní nových projektov totiž asociácia upozorňuje už roky a vyžadovala ich aj smernica o podpore využívania OZE. Napriek tomu sa jedna z najdôležitejších súčastí smernice, ktorá mohla výrazne urýchliť a zjednodušiť prípravu a realizáciu nových projektov, do slovenskej legislatívy nedostala.

Podľa Jána Karabu žaloba zo strany EK vysiela signál, ako vážne to bývalé vedenie MH SR s OZE naozaj myslelo-

 „Bývalé vedenie ministerstva hospodárstva sa často pýšilo podporou rozvoja obnoviteľných zdrojov energie. Faktom však je, že po predchádzajúcich vládach, ktoré rozvoju OZE doslova bránili, stačilo naozaj málo, aby sa ukázali prvé výsledky. Jediná zásadnejšia zmena, ktorá sa vláde a ministerstvu podarila tak ostáva prelomenie tzv. stop-stavu,“ dodáva Karaba.