Dvořák (BASF): Covidová krize akcelerovala nástup moderní energetiky v celosvětovém měřítku

„Dynamika technologických změn současné doby je neuvěřitelná a energetika jako obor je toho zářným příkladem. Důkazem je covidová krize, která překvapivě, akcelerovala nástup moderní energetiky v celosvětovém měřítku,“ říká Filip Dvořák, generální ředitel společnosti BASF, který dnes ve svém projevu otevírá druhý den konference Smart Energy Forum.

Zdroj: Filip Dvořák_BASF

Zdroj: Filip Dvořák_BASF

Nástup moderní energetiky v celosvětovém měřítku

Dovolte mi, prosím, abych se představil: jmenuji se Filip Dvořák a na této konferenci zastupuji BASF, největší chemickou společnost v Evropě a druhou na světě.

Dynamika technologických změn současné doby je neuvěřitelná a energetika jako obor je toho zářným příkladem. Zatímco se ještě nedávno mohlo zdát, že energetická transformace je záležitostí několika bohatých evropských zemí, covidová krize, možná i trochu překvapivě, akcelerovala nástup moderní energetiky v celosvětovém měřítku.

Na evropský plán uhlíkové neutrality navázaly v těsném sledu závazky celé řady zemí – často se přitom jedná o ty, od kterých bychom to úplně nečekali. Vedle Japonska, Jižní Korey nebo Kalifornie se k vlastnímu plánu uhlíkové neutrality nebo přinejmenším odklonu od fosilních paliv přihlásily také Čína, Polsko, Maďarsko nebo Jižní Afrika. A podobný trend je možné sledovat i v segmentu akumulace, kde se po Evropě stejným směrem vydávají Čína, Indie, Izrael, Srí Lanka, Egypt, Costa Rica nebo Singapur.

Rok 2020 nám tedy ukazuje, že chytrá, moderní, obnovitelná energetika již není záležitostí evropskou, nýbrž globální. Zdá se tak, že panuje čím dál širší shoda na tom, že pro další období budou mít všechny kontinenty jeden cíl: udržitelný růst.

Avšak nadšení pro udržitelnost s sebou nese stále ambicióznější vize a plány. Jsem přesvědčen, že klíč k úspěchu může nabídnou pouze byznysová sféra – a to nejen startupy či malé a střední podniky, ale také ty velké, tradiční firmy jako BASF. Neboť jsou to právě ony, které vládnou silou k tomu potřebné inovace přinést na trh.

Inovace jako součást firemní DNA

Pro nás v BASF nejsou udržitelnost a inovace nic nového – obojí tvoří pevnou součást naší DNA. I proto se nám podařilo mezi lety 1990 a 2018 snížit celkové emise o 50 % a jako první chemická společnost na světě poskytneme do roku 2021 transparentní emisní údaje pro celé své portfolio čítající 45 000 produktů. Do udržitelných řešení se silným inovativním elementem BASF dlouhodobě investuje 60 % rozpočtu na výzkum a vývoj.

Co se energetiky týče, naše odhodlání přispět k její transformaci se odehrává ve dvou rovinách: v té první BASF vystupuje v roli konzumenta, ve druhé pak jako firma, která sama vyvíjí a dodává vlastní produkty či integrovaná řešení.

V pozici konzumenta můžeme BASF srovnat se státy menší či střední velikosti: energetická náročnost našeho největšího závodu odpovídá spotřebě Lucemburska a BASF jako celek spotřebuje tolik elektrické energie jako Dánsko. Ve své domovské zemi, Německu, má BASF více než procentní podíl na celkové spotřebě elektrické energie.

Chemický průmysl zkrátka patří mezi ty energeticky nejnáročnější a na tom se ani do budoucna nic nezmění: máme-li výrobu maximálně automatizovat, bez značné energetické spotřeby se to neobejde. Můžeme však vyměnit tradiční energii za energii obnovitelnou a tímto směrem se také vydáváme. Máme-li – i vzhledem k rostoucí ceně emisních povolenek – nadále tlačit emise k zemi, jedinou cestou je nákup energie z obnovitelných zdrojů a instalace vlastních obnovitelných zdrojů. 23 našich provozů v Evropě, severní Americe a Asii již odebírá bezemisní elektřinu, některé závody si obnovitelnou energii vyrábějí samy.

Podpora nové energetiky

Tím se pomalu dostáváme do roviny vlastního energetického podnikání. Zde je BASF široce rozkročena od těžby ropy a zemního plynu přes vývoj řešení pro obnovitelné zdroje po elektromobilitu a recyklaci elektrobaterií. Ve všech těchto segmentech patříme mezi silné hráče.

Vyrábíme špičkové komponenty pro větrné i solární elektrárny, které pomáhají kdysi drahé zdroje posouvat do pozice hegemonů a přispívají k jejich rostoucí efektivitě i k jejich expanzi z pevniny na moře. Jako dodavatel se rovněž podílíme na výstavbě solárních elektráren v marocké nebo dubajské poušti, jež mají být svého druhu největší na světě.

Spolupracujeme na vývoji nové generace sodíkovo-sírových baterií, dále na výrobě elektrolytu pro bateriovou technologii, která je zvláště vhodná pro stacionární skladování elektřiny z obnovitelných zdrojů a stabilizaci přenosových sítí, či na projektech v oblasti power-to-gas (P2G), jež taktéž napomáhající stabilizaci dodávek energie z obnovitelných zdrojů.

Jako člen evropské bateriové aliance pracujeme na komponentech, které do roku 2025 přinesou zvýšení dojezdové vzdálenosti elektromobilu na jedno nabití z 300 na 600 km, poloviční velikost baterie při dvojnásobné životnosti a snížení doby nabíjení na 15 minut. Závody na výrobu těchto bateriových materiálů již vznikají. První dva s celkovou roční kapacitou zařízení pro 800 000 elektromobilů stavíme ve finské Harjavaltě a braniborském Schwarzheide.

Se společnostmi Eramet a SUEZ se podílíme na projektu, jehož cílem je vyvinout inovativní proces pro recyklaci lithium-iontových baterií.

Jednoduše řečeno chceme v právě probíhající revoluční energetické transformaci sehrát důležitou roli. Také proto své energetické aktivity propojujeme s projekty z jiných oblastí, z nichž bych zmínil alespoň dvě: technologii nahrazování fosilních surovin obnovitelnou biomasou nebo termochemickou recyklaci plastů. Oba tyto projekty již získaly certifikaci a jejich produkty jsou ve spolupráci s partnery úspěšně uváděny na trh.

Výzva k dialogu

To vše ilustruje, že své závazky vůči společnosti bereme vážně, nicméně – a to bych rád zdůraznil – potřebujeme čas k tomu, abychom jako silná evropská firma měli prostor uvést na trh další set inovací, které pomohou naplnit velké vize.

Pokud tedy široká veřejnost i politická reprezentace hledí ke stále vyšším cílům v udržitelnosti, za BASF říkám: jsme pro a chceme být u toho. Ale aby nezůstalo jen u snů a vizí, je třeba vést dialog o tom, jak této změny konkrétně dosáhnout a jak ji uchopit, abychom ji přetavili v konkrétní a maximálně detailní a ziskový byznys model.

V tom také spatřuji velký potenciál této konference. Přestaňme stavět hranice a využijme tohoto fóra k tomu, abychom spojili síly. Bavme se společně jako podnikatelé, politici, vědci, novináři, aktivisté i další o cestovní mapě pro Evropu i pro Českou republiku. Využijme know-how a kreativitu každé firmy, každého z nás. Jsem přesvědčen, že uspějeme nikoli každý sám za sebe, ale pouze a jedině společně.

Autor: Filip Dvořák,  generální ředitel společnosti BASF pro Českou republiku.