Dostane dnes konečně „zelenou“ rozvoj komunitní energetiky v Česku?

Minulý týden se  v Senátu uskutečnil kulatý stůl na téma legislativního ukotvení komunitní energetiky pod záštitou místopředsedkyně Jitky Seitlové. Kulatý stůl nabídl odpovědi k problematice energetické závislosti a demokratizace energie.

Zdroj: Edison Energia

Živá debata

Pod záštitou místopředsedkyně Senátu Jitky Seitlové minulý týden v Kolovratském paláci zasedli zástupci státní správy, neziskového sektoru, i podnikatelů k diskuzi nad vývojem komunitní energetiky u nás.

„Skončilo živé jednání, které se týkalo úpravy nebo samostatné novely energetického zákon o komunitní energetice a obnovitelných zdrojích. Růst cen energií vyvolal obrovskou poptávku, ale jsou zde nedostatky, které brání v rozvoji,“ komentovala místopředsedkyně Senátu Jitka Seitlová 

Podle Seitlové mohou důležitou pomoc najít občané v komunitní energetice – občanském společenství, ve kterém sdílí energii, kterou si sami vyrobí.

„Komunitní energetika má pozitivní vliv nejen na otázku ceny či na životní prostředí, ale také na otázku soběstačnosti či bezpečnosti. Výhod je velmi mnoho,”dodala Seitlová.

Novela zákona 

Na jednání v Senátu se živě diskutovalo o novele energetického zákona, která by dle ministerstva průmyslu a obchodu měla být během několika týdnů postoupena do meziresortního řešení, připravená.

Chybějící transpozici dvou důležitých směrnic EU stanovující pravidla pro komunitní energetiku blokuje rozšíření konceptu a brání využití evropských fondů.

Ministerstvo průmyslu a obchodu na tom nyní aktivně pracuje a potřebnou novelu chystá. Praxe ale vyžaduje, aby byl proces urychlen a aby byly řešeny některé problematické body pro budování obnovitelných zdrojů (OZE) a současně zavedeny možnosti sdílení občanskými energetickými společnostmi.

Zásadní otázky pro rozvoj komunitní energetiky

  • Na jednání silně převážil názor pro obnovu součtového měření. Fázové měření omezuje přínos využití obnovitelných zdrojů energie. Z principu brání tomu, aby lidé svou spotřebu jednoduše pokrývali vlastní elektřinou. Součtové měření, které funguje téměř v celé EU, zákazníkům s vlastním zdrojem elektřiny pomáhá více ušetřit.
  • Limity k udělování licencí nebo stavebních povolení proces přípravy a realizace komunitní energetiky a využití OZE neúměrně zatěžují.
  • Je v zájmu využití vyrobené energie urychleně upravit právní předpisy tak, aby naplňovaly právo výrobce připojit se k elektrické síti a vyloučily nekalé konkurenční spekulace.
  • Zcela urgentně jsou k řešení bezpečnostní a požární otázky pro již probíhající instalace.
  • Pro sdílení elektřiny a podporu inteligentního měření pro spotřebitele potřebujeme zákonné ukotvení.

Dnes se novela projedná ve vládě

Místopředsedkyně Senátu Seitlová je přesvědčena, že pro rozvoj komunitní energetiky nestačí jen formální přepis evropských  směrnic, ale jsou třeba jasná, administrativně nenáročná pravidla, která vytvoří příznivé podmínky pro realizaci obnovitelných zdrojů a funkčnost energetických společenství v praxi

„ Je důležité, aby zde legislativní zakotvení komunitní energetiky bylo. Budeme se v Poslanecké sněmovně snažit, aby v naší republice byla transponovaná evropská směrnice, a to co nejrychleji. Tento úkol měla udělat již minulá vláda, ale bohužel se tak nestalo,“ uvádí poslanec za KDU-ČSL a člen hospodářského výboru Róbert Teleky.

 „Komunitní energetika je velkou příležitostí pro obce, občany i firmy, nedostatečná legislativa je ale problém, který se musí vyřešit,“ říká Patrícia Čekanová, prezidentka Asociace komunitní energetiky ČR.

V Evropské unii existuje již kolem 8 000 energetických společenství, v České republice zatím bohužel žádné. Závěry kulatého stolu budou využity pro jednání Senátu s vládou dnes na plénu.