ČEZ letos zahájí výstavbu největší agrovoltaiky v Česku

Společnost ČEZ Obnovitelné zdroje jako první letos dokončí a uvede do provozu velkou agrovoltaickou elektrárnu v České republice. Projekt umožní smysluplné využití zemědělské půdy s minimálním záborem a současně produkci zelené energie ze solárních panelů.

Zdroj: Next2Sun

Spuštěno do poloviny roku

O projektu nové agrovoltaiky, který připravuje společnost ČEZ, informoval Kraj Vysočina na svém webu.  Radní kraje schválili realizaci úvodní etapu projektu. Minulý týden to uvedl krajský radní Pavel Hájek (STAN).

Nová unikátní agrovoltaická instalace má vyrůst nedaleko osady Olešnice u Okrouhlice na Havlíčkobrodsku. V lokalitě budou instalovány nejen tradiční solární panely pro fotovoltaickou elektrárnu, ale také dvě řady svislých panelů pro agrovoltaiku.

„Agrovoltaická elektrárna bude mít instalovaný výkon 2 MW a bezemisní elektřinu začne dodávat do sítě do poloviny letošního roku,“ uvedl mluvčí ČEZ Obnovitelné zdroje Martin Schreier.

Zapojení vědců do projektu

Na projektu se budou podílet také výzkumníci z Výzkumného ústavu bramborářského v Havlíčkově Brodě, kteří zde budou provádět monitoring vlivu fotovoltaické a agrovoltaické elektrárny na půdní podmínky, strukturu půdy, odtokové vlivy a změnu biodiverzity na konkrétní lokalitě. Bude provedeno porovnání vlivu na půdu oběma typy solárních panelů.

U výstavby fotovoltaické elektrárny (FVE) je vždy prováděno odnětí zemědělského půdního fondu na období délky životnosti FVE, tzn. zpravidla na třicet let (fotovoltaické panely mají záruku výkonu pětadvacet let, životnost se pohybuje až kolem pětatřiceti let). Kraj Vysočina spolupracuje se zemědělci a výše uvedeným projektem se chceme pokusit odpovědět na některé otázky zemědělců ohledně stavu a kvality půdy k zemědělskému hospodaření po ukončení provozu fotovoltaické a agrovoltaické elektrárny.

Bude zjišťováno, zda ovlivní osevní směs půdu pod panely a mimo panely (travní směs x regionální směs pro Vysočinu), jak ovlivní sklon panelů vsakování dešťových srážek do půdy, pestrost a množství hmyzu v půdě (půdní škůdci). Porovnání sousední zemědělské obhospodařované plochy s plochou FVE z pohledu škůdců – hrabošů či hlodavců. Dále bude hodnoceno v nadzemní části, jaký bude rozdíl v obhospodařování zeleně kolem panelů a pod panely – pastva ovcemi x sečení.

Zjištěné údaje se modelově propočítají na období 30 let provozu fotovoltaické a agrovoltaické elektrárny, jakým způsobem bude půda ovlivněna a jaké doporučení – metodika a dále doporučení z porovnání horizontálních a vertikálních solárních panelů by vyplynulo pro povolení umísťování fotovoltaických a agrovoltaických elektráren na zemědělskou půdu.