Brněnská komunitní solární elektrárna se letos rozšíří o 1123 panelů na 7 budovách

Společnost SAKO Brno SOLAR pokračuje v realizaci obří solární komunitní elektrárny v Brně. Letos instaluje na 7 městských budov přes 1100 solárních panelů.

Zdroj: SAKO Brno Solar

Pokračování projektu

V červnu minulého roku začal v Brně projekt výstavby obří městské komunitní solární elektrárny.  Prvních 88 fotovoltaických panelů nechalo SAKO Brno SOLAR instalovat na bytové komplexy Vojtova 7 a Vojtova 9.

Projekt brněnské komunitní solární elektrárny v těchto dnech pokračuje  instalací dalších fotovoltaických panelů na střechách dalších sedmi brněnských veřejných budov. Celkem tak v rámci projektu městské fotovoltaické elektrárny bude od dubna zapojeno 1 132 panelů na deseti objektech v majetku města. Celkem se brněnská solární elektrárna letos rozroste o 455,7 kWp instalovaného výkonu.

„Letos začínáme střechami ZŠ Merhautova, Domova seniorů na ulici Tábor a polikliniky na Lesné. Následovat budou střechy základní školy Sirotkova, administrativní budovy na Černovické, Domova pro seniory na ulici Vychodilova a základní školy Jana Babáka. Všechny budovy připojíme nejpozději do poloviny dubna,“ upřesňuje René Černý, předseda představenstva SAKO Brno SOLAR.

Obří projekt

„V tomto roce je pro nás prioritou co nejrazantnější rozběh projektu samotného. Soustředíme se na především na objekty občanské vybavenosti jako jsou školská a zdravotnická zařízení, sportovní objekty a domovy pro seniory. V různých fázích projektové přípravy máme více než 50 objektů, jejichž střechy osadíme do konce roku. Další desítky objektů zadáváme do projektové přípravy,“ doplňuje Daniel Struž, člen představenstva SAKO Brno Solar. Právě instalované projekty o celkovém rozpočtu 15 mil. Kč jsou podpořené z prostředků Modernizačního fondu.

Na projektu se v minulosti aktivně podílel  Petr Hladík, tehdejší první náměstek primátorky města Brna, a nyní současný ministr resortu životního prostředí.

Projekt má na starosti městská akciová společnost SAKO Brno SOLAR, která plánuje během několika let postupně osadit fotovoltaickými panely střechy 650 budov v majetku města Brna. Během následujících pěti let hodlá město takto osadit 500 střech celkovým instalovaným výkonem 40 MWp.

Další rozšíření

Projekt solární městské elektrárny v Brně se brzy rozšíří i o veřejnost, čímž dojde k jeho významnému urychlení. Nově hodlá vedení společnosti SAKO Brno SOLAR rozšířit projekt také o bytová družstva, SVJ a střechy komerčních subjektů

„Co nevětší zapojení Brna do projektu sdílené solární elektrárny bude výhodné jak pro všechny účastníky, tak pro město samotné, které sníží svoji  závislost na dodávkách fosilních paliv,“ uvedl na podzim roku 2022 Petr Hladík.

SAKO Brno SOLAR proto aktuálně pracuje na úpravě metodiky instalací fotovoltaických panelů pro bytové a komerční objekty tak, aby jim byl projekt městské solární elektrárny přístupný již od začátku letošního roku. Zájemcům o realizaci solárních systémů poskytne SAKO Brno SOLAR metodickou podporu a poradenství, následně pak i samotnou realizaci v několika variantách.

„Proč bychom měli budovat, jak uvádíme v našich prospektech, jen druhou největší solární elektrárnu v ČR, když můžeme mít tu největší. Předpokládám, že nabídka bude pro občany Brna zajímavá i proto, že umožní využití našeho know-how,“ konstatoval Filip Leder, předseda představenstva SAKO Brno.  

SAKO Brno SOLAR je dceřiná firma městské odpadové a svozové společnosti SAKO Brno. Má na starosti rozvoj alternativních zdrojů energie a realizaci fotovoltaických systémů na střechách městských budov. Projekt brněnské solární elektrárny na střechách brněnských domů, přinese městu nejméně 43 gigawatt hodin solární elektřiny ročně a emise CO2 sníží o 36 tisíc tun.