BayWa zahájila výstavbu největší plovoucí fotovoltaické elektrárny v Evropě

Německá developerská a EPC společnost BayWa ve spolupráci se svým nizozemským partnerem GroenLeven  zahájila výstavbu plovoucí solární elektrárny na bývalém jezeře pro těžbu písku nedaleko Sellingenu v severním Nizozemsku.  Projekt o výkonu 41 MWp se po dokončení stane největším svého druhu v Nizozemsku a Evropě.

Zdroj: GroenLeven

Zahájení projektu

Ve středu 19.května stavba největší plovoucí fotovoltaické elektrárny v Evropě započala „symbolickým spuštěním“ první solární lodi, která umožní instalaci panelů. Po dokončení  bude projekt vyrábět dostatek zelené elektřiny pro více než 6 000 domácností.

Plovoucí solární elektrárna v Sellingenu je již devátým plovoucím solárním parkem realizovaným společností GroenLeven, která je dceřinou společností koncernu BayWa.  Za poslední tři roky BayWa realizovala několik velkých plovoucích fotovoltaických elektráren o výkonu přes 100 MWp a upevnila tak pozici svého lídra evropského trhu v tomto segmentu.

Předností umístění solárních panelů  na využívaných či bývalých jezerech pro těžbu písku je zamezení záboru půdy pro výrobu zelené energie. To pomáhá minimalizovat problém omezeného prostoru pro obnovitelné zdroje ve vysoce obydlených regionech.

Důraz na kvalitu

Plovoucí solární elektrárna v Sellingenu se bude skládat ze 72 000 solárních modulů, které jsou na speciálních konstrukcích namontovány s orientací západ-východ.

„Věřím, že instalace panelů s orientací západ-východ je optimální řešení  nejen z hlediska výnosů. Tento přístup používáme od počátku na všech našich projektech,“ řekl Willem Biesheuvel, projektový manažer pro plovoucí fotovoltaiku ve společnosti Groenleven.

„Z hlediska údržby, správy kabelů, stability, ukotvení a ekologie si myslíme, že tento přístup je nejlepší. Proto u jiných projektů nepoužíváme jinou orientaci panelů než západ-východ“, dodal Biesheuvel.

Dalšími výhodami tohoto řešení podle Biesheuvela je ochrana instalace proti větru nebo velkým vlnám. Speciální ocelová konstrukce drží pohromadě na plovácích 16 panelů, přičemž 8 směřuje na východ a 8 na západ. Tímto způsobem je toto řešení optimalizováno proti působení větru.

Biodiverzita je součástí projektu

V rámci svého závazku zajistit rozvoj biologické diverzity v rámci plovoucích solárních elektráren společnost BayWa r.e. ve spolupráci se svoji nizozemskou dceřinou společností GroenLeven nedávno uzavřela partnerství s Institutem pro přírodní vzdělávání a udržitelnost (IVN). Cílem je monitorovat a studovat rostliny v příštích pěti letech v okolí plovoucích solárních elektráren.

Instalace plovoucích elektráren společnosti BayWa obsahují speciální panely a světlíky, které zajišťují, aby na vodní hladinu stále pronikalo dostatek světla a vzduchu. Díky speciálním volným otvorům v konstrukci je zajištěno dodatečné světlo a vzduch.

Studie provedená společností Royal HaskoningDHV prokázala, že umístění plovoucí solární elektrárny v nejhlubší části jezera nebude mít negativní vliv na ekologii. Podobné závěry již potvrdila nedávná studie společnosti Buro Bakker a Hanze University Groningen, která byla provedena ve dvou dalších plovoucích solárních parcích společnosti GroenLeven v Holandsku.

Kromě úsilí o udržení a zlepšení biologické rozmanitosti se všechny strany projektu zavázaly k vytvoření komunitního fondu pro místní oblasti. Vzdělávací programy a příležitosti k trvalému zapojení místních komunit umožní prohloubení porozumění a také udržitelnosti v oblasti projektu výstavby energeticky šetrných plovoucích fotovoltaických elektráren.