Antimonopolní úřad na Slovensku provádí inspekci kvůli podezření na kartelovou dohodu mezi solárníky

Na počátku února 2024 provedl Antimonopolní úřad Slovenské republiky (dále jen „PMÚ“) neohlášené kontroly podnikatelů působících v sektoru solární energetiky. PMU šetří podezření na kartelovou dohodu mezi solárníky.

Zdroj: Wikipedia

Obří pokuta

Kontroly ze strany PMÚ byly provedeny na základě důvodného podezření, že mezi podnikateli mohla být uzavřena dohoda omezující hospodářskou soutěž.  Jedná se o účast solárních podnikatelů při podávání nabídek ve veřejné soutěži na dodávky průmyslových FVE pro vlastní spotřebu.

Pokud se taková dohoda prokáže, hrozí podnikům pokuta až do výše 10 % z jejich obratu za předchozí uzavřené účetní období. Podle sdělení PMU představují horizontální dohody mezi přímými konkurenty nejzávažnější porušení pravidel hospodářské soutěže a jsou považovány za závažný kartel.

Další šetření

Skutečnost, že PMU provedl kontroly mezi podezřelými podniky, neznamená, že podniky porušily pravidla hospodářské soutěže, ani nepředjímá závěry šetření.

V rámci pokračování šetření PMU neposkytuje další informace o průběhu či výsledcích šetření.

Co je to kartel?

Kartel je dohoda mezi podnikateli, kteří si navzájem konkurují. Vzájemná dohoda mezi přímými konkurenty odstraňuje konkurenci a tlak na podniky, což vede k výraznému zvýšení cen, menšímu výběru zboží a služeb a zpomalení inovací.

V důsledku kartelu pak spotřebitelé platí více za nižší kvalitu. Tento negativní dopad na spotřebitele se nakonec projeví v celé ekonomice. Proto jsou kartely vždy a za všech okolností zakázány a musí být přísně trestány.

Odhalit takové kartely je nesmírně obtížné. PMU má proto zákonné pravomoci získávat informace a dokumenty a provádět kontroly podniků.