Analýza potvrzuje prudký vzestup fotovoltaiky a stagnaci větrníků

Instalovaná kapacita nově zprovozněných fotovoltaických elektráren (FVE) vzrostla v roce 2022 meziročně o 366 %. Enormní nárůst je očekáván také v roce 2023. Vyplývá to podrobné analýzy společnosti TPA Valuation & Advisory.

 

Zdroj: Siemens

Dynamický rozvoj fotovoltaiky

V roce 2022 jsme v Česku zaznamenali největší nárůst počtů licencí i zprovozněné kapacity FVE od roku 2014. V loňském roce dostalo připojení nových 33.760 solárních FVE  celkovém výkonu 288,8 MWp. O rok dříve přibylo 9321 solárních elektráren s výkonem 62 MWp. „Celkový výkon těchto nově zprovozněných domácích FVE činí 237,3 MWp. Fotovoltaika tedy oproti vodním a větrným elektrárnám stále výrazně vede,“ uvádí Jiří Hlaváč, partner TPA Valuation & Advisory.

Enormní nárůst nově vybudovaných solárních elektráren studie očekává také letos, a to díky podpoře z Národního plánu obnovy a Modernizačního fondu. „I přes rekordní nárůst v segmentu instalačních firem, naráží současný solární boom na limit ve formě nedostatku instalačních kapacit,“ varují před možným úskalím autoři analýzy.

Turbulentní rok

Rok 2022 se nesl v duchu turbulentního vývoje na evropských i celosvětových energetických trzích. Příčin bylo několik. Kromě invaze ruských vojsk na území Ukrajiny, která započala v únoru loňského roku, zasáhlo Evropu sucho, které snížilo výrobu energie ve vodních elektrárnách.

Vliv na energetický sektor v EU měla rovněž snížená kapacita v jaderných elektrárnách ve Francii. To vše vedlo k růstu spotových cen elektřiny a plynu na burzách v průběhu roku 2022. Tím se dále posílila motivace k budování solárních elektráren v celé Evropě. 

Vodní a větrné elektrárny

Vodní i větrné elektrárny oproti fotovoltaice dlouhodobě výrazně zaostávají. Vodní elektrárny od roku 2005 nezaznamenaly v historii žádný trend u počtu vydání nových licencí a instalovaného výkonu.

“V současnosti české řeky a vodní plochy již fakticky nenabízejí místa pro výstavbu nových středních a velkých vodních elektráren. Proto většina nových nainstalovaných kapacit představuje zprovoznění nových malých vodních elektráren (dále jen MVE),“ okomentoval Hlaváč.

V roce 2022 bylo zprovozněno celkem 51 MVE. V roce 2021 vyrobily vodní elektrárny v ČR o 17 % více než v předcházejícím roce a nejvíce od roku 2013. Největší podíl na tom má rostoucí modernizace a zvyšování efektivity při výrobě elektrické energie z vodních toků.

Technologie větrných elektráren (VTE) patří v ČR ke zdrojům s nejmenší instalovanou kapacitou v rámci OZE. Historicky byl nejvyšší výkon instalován v období od 2007 do 2010.

Od té doby nové větrné elektrárny přibývají čím dál méně. V roce 2021 a 2022 nebyla postavena ani jedna nová větrná elektrárna. VTE pokrývají zhruba pouze 1 % spotřeby elektřiny, což je 11x méně než v sousedním Rakousku, které má přitom srovnatelné geografické podmínky.