Vláda dnes projedná klíčovou směrnici pro rozvoj OZE. Dojde také na urychlení výstavby nových zdrojů?

Návrh nařízení o vymezení rozvoje podporovaných zdrojů energie dnes projedná vláda. Návrh mimo jiné stanoví druhy podpory a formy podpory, které jsou využity pro podporu vybraných zdrojů. Vyplývá to z vládních dokumentů a také z prohlášení Komory OZE.

Zdroj: EnBW

Sporný přístup k solárům

Ekologičtí aktivisté upozorňují na to, že ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) neplánuje provozní podporu pro fotovoltaické elektrárny. Zmiňují to také některé další resorty ve svých připomínkách k návrhu nařízení vlády o vymezení rozvoje podporovaných zdrojů energie.

Návrh kromě druhu a formy podpory vybraných zdrojů určí také velikost elektrického instalovaného výkonu výroben elektřiny, tepelného instalovaného výkonu výroben tepla a energetického výkonu výroben biometanu, které jsou předmětem podpory. Návrh se zabývá také dobou trvání udržovací podpory.

„Přijetí návrhu nařízení vlády je nutným předpokladem k zajištění rozvoje nových výroben energie z OZE a dalších podporovaných zdrojů nebo modernizace těchto současných výroben na energeticky efektivnější výrobny,“ uvedlo MPO v předkládací zprávě. Tím se budou plnit cíle obnovitelných zdrojů energie a energetické účinnosti v období 2021 až 2030, ke kterému se ČR zavázala prostřednictvím cílů uvedených ve vnitrostátním plánu v energetice a klimatu.

Převládne zdravý rozum?

Ekologové kritizují, že v návrhu chybí podpora fotovoltaických elektráren. „Ministr průmyslu Jozef Síkela (za STAN) nadále trvá na tom, že stát má skrze provozní podporu výroby elektřiny dotovat nové teplárny spalující zemní plyn a zároveň vůbec provozně nepodporovat nové fotovoltaické elektrárny. Větrnou elektřinu chce ministerstvo podpořit, ale desetkrát méně než plynovou,“ uvedlo Hnutí Duha.

Fotovoltaické elektrárny stát podporuje investičními dotacemi, ale to platí i pro plynové teplárny. Návrh nařízení vlády o provozní podpoře navíc vznikl v lednu 2022, tedy před invazí ruské armády na Ukrajinu a začátkem války.

MPO jej odmítlo změnit a přidat podporu fotovoltaických elektráren, přestože jej k tomu vyzvalo ministerstvo životního prostředí, ministerstvo práce a sociálních věcí či ministr pro evropské záležitosti Mikuláš Bek, ale také Svaz průmyslu a dopravy, Hospodářská komora, Svaz měst a obcí či Sdružení místních samospráv.

„Ministr průmyslu Jozef Síkela sice rád mluví o snižování závislosti na zemním plynu z Ruska, ale konkrétním návrhem nařízení vlády chce tuto závislost naopak posilovat, neboť neustále tvrdošíjně prosazuje provozní podporu pro nové plynové teplárny a naopak čistou nulu na provoz nových fotovoltaik,“ uvedl vedoucí energetického programu Hnutí Duha Jiří Koželouh.

Argumenty MPO

MPO v předkládací zprávě uvedlo, že návrh je předkládán právě v rozporu s několika dalšími resorty, které požadují do podpory zařadit soláry. MPO argumentuje, že vypsáním provozní podpory pro solární elektrárny se založí riziko neplnění slibu uvedeného v programovém prohlášení vlády – do roku 2025 instalovat na střechy budov 100.000 nových solárních elektráren.

Aukce pro solární elektrárny, kam má většina provozní podpory směřovat, jsou určeny pro velké zdroje s výkonem nad jednu megawattu. Tím vzniká podle MPO riziko, že instalační firmy nebudou stavět malé solární elektrárny instalované na střechách budov včetně domácnosti, jelikož mají již dnes omezené kapacity.

Realizace velkých solárních elektráren by pro řadu instalačních firem byla finančně i časově efektivnější než realizace stejné kapacity v řádově například stovek malých projektů na střechách a je vysoké riziko, že instalační společnosti by právě z tohoto důvodu upřednostňovaly velké projekty,“ uvedlo MPO.

Klíčové úkoly

„Jedna položka na dnešní agendě vlády, zásadní bod pro rozvoj obnovitelných zdrojů v Česku. Navzdory některým kritikám jde o moment, který otevře cestu k rychlému rozvoji nezávislých, čistých zdrojů energie konečně i v Česku, řekl Štěpán Chalupa,  předseda Komory obnovitelných zdrojů energie.

Nyní je podle Chalupy klíčové spustit provozní podporu dle plánu MPO, dále precizovat, spouštět a pokračovat s dotacemi a rozvíjet tak všechny typy obnovitelných zdrojů. „Ve fotovoltaice se zaměřit především na střechy a lokální spotřebu domácností, firem, spolků či veřejného sektoru a umožnit sdílení vyrobené energie v čele s tím komunitním,“ dodal Chalupa.

Každopádně zásadní úkol pro vládu představuje především urychlení instalace a výstavby nových obnovitelných zdrojů.

„Stát musí nyní všemi silami zjednodušit a zkrátit povolovací procesy a pomoci zvýšit kapacity výrobních a instalačních firem. Protože obnovitelné zdroje jsou klíčovým řešením jak pro spotřebitele, kterým ušetří peníze za energie, tak pro stát, jenž se postupně zbaví závislosti na dovozu hlavně z Ruska a ušetří na výdajích za nouzová, byť potřebná opatření v podobě dávek či sociálních tarifů, uzavřel Chalupa.