Aktuálně: V Česku vznikla další megawattová solární elektrárna

Do České republiky se vrací boom velkých komerčních střešních instalací o výkonu okolo 1 MWp. První taková instalace byla uvedena do provozu v lednu na střeše výrobních hal podniku LEGO v Kladně, druhá letos v září na střeše brněnské společnosti Thermo Fisher Scientific. Co stojí za boomem velkých komerčních fotovoltaických instalací?

Zdroj: Lego Kladno

Zdroj: Lego Kladno

Naplnění enviromentálních cílů

Tento týden oznámila společnost Thermo Fisher Scientific, světový lídr v produktech pro vědu, dokončení střešní solární elektrárny, díky které její brněnské technologické centrum získá ještě více energie obnovitelných zdrojů.

Novou fotovoltaickou elektrárnu o ploše 8 800 m2 tvoří 2 499 solárních panelů, jejichž výkon dosahuje 999,6 kWp, Solární panely umožní firmě zmenšit uhlíkovou stopu, konkrétně sníží produkci oxidu uhličitého o 1 055 tun. 

„Společenská odpovědnost je s naším podnikáním neodmyslitelně spojena a vychází ze závazků vůči našim kolegům, zákazníkům a komunitám. Za tímto účelem neustále hledáme způsoby, jak můžeme snížit náš celkový dopad na životní prostředí. Jedním z příkladů mohou být právě solární elektrárny, které kromě Brna pokrývají střechy výrobních hal v Hillsboro v Oregonu nebo v Carlsbadu v Kalifornii,“ řekl Petr Střelec, generální ředitel Thermo Fisher Scientific Brno.

Firma Thermo Fisher Scientific zároveň před časem oznámila vizi snížit svoji celosvětovou produkci skleníkových plynů do roku 2030 o 30 %. Společnost nabízí široké portfolio produktů určených pro vědu. Brněnské technologické centrum se zaměřuje na vývoj a výrobu špičkových elektronových mikroskopů a spektrometrů. 

„Technologie, které v Brně vyrábíme, pomáhají dělat ze světa čistší, zdravější a bezpečnější místo. Právě z těchto důvodů jsme se rozhodli vybudovat solární elektrárnu, jejíž energie bude zcela spotřebována, především pak vzduchotechnikou,“ popisuje Střelec.

Zacíleno na úspory

Po omezení provozní podpory v roce 2013 a jejím úplném ukončení v roce 2014 v České republice nastal velký propad nových FVE. Situace na trhu se výrazně změnila díky nové podpoře na bázi investičních dotací z programu OPPIK.

Již v minulém roce se na střechách budov postavilo několik FVE až o výkonu ve stovkách kWp. V roce 2020 se začaly stavět první megawattové FVE na komerčních střechách.

První velká megawattová FVE byla uvedena do provozu v lednu  na střeše továrny LEGO Group. Elektrárna bude primárně využita pro vlastní spotřebu, s možností přetoků do distribuční soustavy do 30%. Instalace tak umožní udržování rovnováhy mezi spotřebou energie výrobních závodů a obnovitelnou energií vyráběnou přímo v místě provozu továrny i v jiných lokalitách.

„Díky solární elektrárně si dokážeme vytvořit energii z obnovitelných zdrojů. Je to další krok, kterým snižujeme dopad našeho provozu na životní prostředí. Cílem LEGO Group je mít pozitivní dopad na společnost a na planetu, kterou jednou zdědí naše děti,“ říká Janet Kroes, generální ředitelka LEGO továrny v Kladně.

„Už v prvním roce provozu dokážeme snížit uhlíkovou stopu kladenské továrny přibližně o 5 procent. To odpovídá výrobě 980 MWh ročně a snížení produkce oxidu uhličitého o 1 550 tun. Můžeme to přirovnat například k ročnímu provozu asi 200 rodinných domů,“ upřesňuje technické detaily projektový manažer Vlastimil Knecht.