Aktuálně: MPO schválilo prodloužení termínů pro nové fotovoltaické elektrárny v rámci OPPIK

Cech Akumulace a Fotovoltaiky (CAFT) společně s Komorou obnovitelných zdrojů (KOZE) v minulém týdnu dosáhl úspěchu při vyjednávání se zástupci resortu Průmyslu a obchodu (MPO) ohledně prodloužení termínů výzev Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) pro nově realizované fotovoltaické elektrárny s/bez akumulace. MPO tak pozitivně a velmi rychle zareagovalo v souvislosti s šířením vírové nákazy Covid-19.

Zdroj: MPO

Zdroj: MPO

Prodloužení lhůt o 30 dní

Jak minulý pátek informovalo MPO na svém webu, lhůta pro podání všech výzev pro projekty s OPPIK se prodlužuje o 30 dní.

 

„Podnikatelům, kteří žádají o dotaci z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK), se prodlouží lhůta pro podání žádostí a rovněž další termíny výzev. Ministerstvo průmyslu a obchodu s ohledem na šíření virové nákazy Covid-19 rozhodlo o prodloužení lhůt pro příjem žádostí u všech výzev, jejichž příjem nebyl ukončen do 17. 3. 2020 a nepřekračuje termín 30. 4. 2020, a to o 30 dní,“ informuje MPO ve svém sdělení.

 

Snažíme se tímto opatřením motivovat podnikatele k podávání žádostí a iniciovat realizaci plánovaných projektů i přes stávající omezení,“ říká vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček.

Úspěšné jednání

„Jsme rádi, že vedení MPO velmi rychle zareagovalo na náš podnět minulý týden a umožnilo prodloužit termín podání nových projektů pro nové fotovoltaické elektrárny bez/s akumulací v rámci OPPIK. Jedná se o vstřícný krok v tíživé situaci způsobené šířením koronavirové pandemie,“ uvedl Aleš Hradecký předseda CAFT.

 

Prodloužení se týká rovněž termínů uvedených v daných výzvách, k nimž se váže povinnost doložení konkrétního dokumentu v podobě stavebního povolení, nebo nejzazšího termínu pro ukončení projektu stanoveného výzvou, který se automaticky posunuje o danou lhůtu.

 

„Upozorňujeme, že prodloužení se netýká lhůt pro formální opravu již podaných a administrovaných žádostí,“ dodává  náměstek ministra průmyslu a obchodu pro evropské fondy EU Marian Piecha

 

Podle sdělení MPO lze v návaznosti na další vývoj a omezení dojít k obdobnému opatření i u výzev, u nichž je ukončení příjmu žádostí plánováno na květen 2020.