AKTUÁLNĚ: Jaké změny v dotacích a podmínkách připojování nových fotovoltaických elektráren lze letos očekávat?

Český fotovoltaický a bateriový trh se letos po několika letech stagnace začal dynamicky rozvíjet. Co je motorem současného boomu? Jaké nové dotace se chystají? Proč se mění legislativa v oblasti využívání střídačů pro fotovoltaické elektrárny (FVE)?

CAFT


Na výše uvedené dotazy odpovídá Aleš Hradecký, předseda Cechu akumulace a fotovoltaiky (CAFT), která je největším profesním sdružením instalatérů FVE a dodavatelů FV komponentu v ČR.

SN: Nedávno jste v médiích prohlásil, že loňský růst instalovaného výkonu v české fotovoltaice ve výši cca 12 MWp nelze považovat velký úspěch. Co tedy považujete za zdravý a udržitelný růst FV trhu v ČR?

Jestli nechceme zaspat v rozvoji stále levnější čisté energetiky, tak je tu potřeba ročně spouštět nejméně 470 až 500 megawattů (MW) nových fotovoltaik, především na střechách, fasádách nebo brownfieldech. Loňský přírůstek trhu ve výši 12 zdaleka neodráží růstový potenciál trhu v České republice, který činí podle nedávné odborné studie Komory OZE až 4000 MW na střechách.

SN: Letos se nicméně bateriový a fotovoltaický trh začal nadějně rozvíjet. Co je hlavním hnacím prvkem tohoto vývoje trhu?

V minulém roce se CAFTu podařilo vyjednat zatraktivnění podpory pro hybridní fotovoltaické elektrárny (tj. FVE v kombinaci s bateriemi) a také zcela novou podporu pro využívání tepelných čerpadel spolu v kombinaci se střešními FVE pro domácnosti. Díky příznivé podpoře a také mírnému poklesu cen nových fotovoltaických instalací letos velmi dynamicky roste rezidenční FV trh oproti roku 2018. V této souvislosti očekávám více než zdvojnásobení počtu nových domácích FVE.

Hlavním motorem růstu naší fotovoltaiky a trhu akumulace je však dotační program OPPIK pro firmy, které díky němu mohou získat až 70% podporu na nové baterie a FVE. V komerčním sektoru letos Česko zažívá velmi dynamická rozvoj, což může vést k růstu trhu letos přes 40 MW.

SN: Zmínil jste důležitost nových dotací. Chystají ministerstva další novinky v této oblasti?

Aktivně spolupracujeme jak s MPO, tak i  s MŽP na úpravě a vylepšení podmínek pro nové dotace, a to jak pro baterie, fotovoltaiku a také pro nabíjecí stanice pro elektromobily. Minulý týden MPO vyhlásilo 5. výzvu v dotačním programu OPPIK- Úspory energie, kde noví zájemci z řad podniků mohou získat až 50 % podporu na nové střešní FVE o výkonu do 1 MWp a také na akumulaci. Ve spolupráci s Komorou OZE se nám podařilo prosadit rozšíření výkonu FVE na 1MWp, zakomponování objektů volnočasových aktivit a turismu a kombinaci FVE+LED pro již realizované projekty s předcházejícími úsporami.

Dalším důležitým impulzem pro komunitní sektor jsou nové dotace v rámci Operačního programu Životní prostředí (OPŽP), kterou vyhlásily. Od začátku května lze získat až 70% dotace na nové fotovoltaické elektrárny v kombinaci s rekuperací pro budovy veřejné správy. O dotace mohou žádat obce a města, ze 2 miliardového rozpočtu, na energeticky šetrné zateplení veřejných budov, systémy využívající odpadní teplo, instalace fotovoltaických systémů v kombinaci s rekuperací nebo na výměnu zdrojů pro vytápění.

SN: Lze ještě letos očekávat další dotační programy v oblasti solární energetiky nebo bateriových systémů?

Velkou energii a důraz klademe na rozvoj nových řešení v oblasti tzv. Sector Couplingu (tj. řešení pro propojení výroby zelené pro vlastí spotřebu, elektromobilitu a vytápění). V této souvislosti bych rád zdůraznil, že na podzim bude vyhlášeno ze strany MPO další kolo oblíbené dotační výzvy Nízkouhlíkové technologie- Akumulace v hodnotě 200 miliónů. Na přípravě tohoto programu jsme se aktivně podíleli

V současnosti MPO připravuje další novu výzvu z programu OPPIK pro FVE/FVE a akumulaci, která by měla být oznámena do konce letošního roku. Ve spolupráci s MPO usilujeme o zjednodušení podmínek pro čerpaní dotací pro firmy tak, aby se celý proces vyřizování dotací v budoucnosti značně urychlil..

SN: Letos ze „Cech“ přejmenoval na „Cech akumulace a fotovoltaiky“. Co Vás vedlo k této změně?

Jsme rádi, že na návrh představenstva CAFT potvrdila letošní valná hromada přejmenování organizace na Cech Akumulace a FotovolTaiky. Nový název tedy zachovává etablovanou zkratku a zároveň nově lépe odráží skutečnost, že drtivá většina členů CAFT staví většinou nové FVE s akumulací. 

V této souvislosti chci zdůraznit, že rozvoj akumulace zejména za odběrným místem je tedy naší novou hlavní prioritou. Aktivně se ve spolupráci s Komorou OZE podílíme na přípravě nové legislativy, která již snad v příštím roce ukotví postavení akumulace v našem právním systému. 

Věříme, že MPO bude v oblasti akumulace a vyrobené energie z OZE reflektovat i schválení Zimního energetického balíčku EU, který jednoznačně podporuje rozvoj samovýroby elektřinu pro vlastí spotřebu a její akumulaci.

SN: Poslední otázky- z dobře informovaného zdroje víme, že jako jediný subjekt v ČR jednáte s MPO a ERÚ ve věci tzv. RfG, které se vztahuje k používání střídačů ve FVE. Můžete upřesnit co vlastně RfG představuje?

Dle nařízení  Komise (EU 2016/631 ze dne 14.dubna 2016 – dále jen RfG) dochází k celo-evropskému sjednocení výrobních modulů (zdrojů) v celé EU. V zásadě jde o certifikaci výrobních modulů (A1,A2) tj. výrobní moduly (rozumějme střídače) do 100 kW výkonu. Dále pak výrobny typu B, které budou muset absolvovat certifikační zkoušku souladu.   

Nařízení RfG bude součástí nových podmínek pro připojování (dále jen „PPDS“) v platnosti od letošního roku. Všechny žádosti o připojení k distribuční soustavě  podané po platnosti nových PPDS, budou před prvním paralelním připojením nových zdrojů vyžadovat tzv. certifikáty RfG.

Bohužel žádný z výrobců střídačů prozatím certifikáty k dispozici nemá, byť i splňuje veškeré nároky dané RfG. Je tomu tak proto, že není v současné době vypracována norma pro certifikační postup.

Jelikož v současnosti neexistuje v Česku žádná autorizovaná certifikační autorita v oblasti RfG pro střídače, požádali jsme o odložení zavedení povinnosti až do roku 2020. Oceňuji, že na náš návrh kladně zareagovalo ERÚ. Stejně tak CAFT  prostřednictvím Komory OZE požádal  jednotlivé Distributory o odklad vymahatelnosti tohoto nařízení, podobně jako je tomu v sousedních zemích.


Redakce portálu www.solarninovinky.cz tímto děkuji za rozhovoru Aleši Hradeckému, předsedovi Cechu akumulace a fotovoltaiky (CAFT), která je největším profesním sdružením instalatérů FVE a dodavatelů FV komponentu v ČR.